Април 2021

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
0049.89.477022
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Prinzregentenplatz 23,
81675 Мюнхен, Германия
Email:
muenchen@mmg-bg.de
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение.
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение – за какво да внимавате?
Болничен лист в Германия
С болничен лист
в Германия
С болничен лист
в Германия
Може ли работодателят да изисква от служителя да се ваксинирате срещу Covid-19?
Може ли работодателят да изисква от служителя да се ваксинира срещу Covid-19?

Продължаващо здравно осигуряване след прекратяване на трудовото правоотношение – кога се прилага?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. 0049.89.477022

Продължаващо здравно осигуряване след прекратяване на трудовото правоотношение
Продължаващо здравно осигуряване след прекратяване на трудовото правоотношение – © Pexels.com

  1. Какво означава „последващо право на обезщетение“?
  2. Какви са изключенията?
  3. Какви услуги можете да ползвате при необходимост?
  4. Мога ли да се осигурявам след уволнение?
  5. Може ли здравноосигурителната компания да бъде сменена доброволно при смяна на работата?

Предстои ли Ви преустановяване на Вашата работа? Полезно би било да знаете, че в промеждутъка между прекратяването на старата работа и започването на новата в кратък срок, Вие продължавате да сте здравно осигурени в рамките на 4 седмици, без да плащате необходимите вноски. Това правило се нарича „последващо право на обезщетение“ и е регламентирано в Социалния кодекс на Германия (§ 19 (2) SGB V). При смяна на една работа с друга могат да възникнат пропуски в здравното осигуряване. Именно с тази регламентация се цели избягването им.

Какво означава „последващо право на обезщетение“?

Благодарение на задължителното здравно осигуряване имате право на осигуряване още един месец след прекратяване на настоящето и в случай, че не започнете нова работа, за която да се осигурявате отново. В рамките на този месец не е необходимо да се осигурявате доброволно и да плащате допълнителни вноски. Все пак ще получите пълния набор от услуги както за Вас, така и за членовете на семейството Ви, ако те са включени към Вашата осигуровка. Това се случва автоматично, без да е необходимо да предприемате никакви действия.

Това правило важи най-много за един месец. Ако в този месец започнете работа, то последващото право на обезщетение отпада. Веднага след изтичането на този месец отново дължите нормалния размер на осигурителните вноски и то с обратна сила – от първия ден на оставането без работа.

Например, ако след приключване на трудовото Ви правоотношение на 31-ви април започнете нова работа на 1-ви юни, можете да се възползвате от здравното осигуряване за май месец.

По друг начин седи въпросът ако приключите с работата си на 31-ви април и новият Ви работен ангажимент започва на 15-ти юни. В този случай не възниква последващо право на обезщетение, а трябва сами да се погрижите за здравноосигурителните си вноски.

Какви са изключенията?

Правилото не се прилага при доброволното здравно осигуряване и семейното осигуряване.

Ако имате семейна осигуровка, то тя се ползва с приоритет. Това означава, че ако се ползвате от семейната осигуровка на Вашия партньор при прекратяване на трудовото Ви правоотношение, трябва да съобщите в съответната здравна каса, за да се възползвате от правата по осигуряването си.

Доброволно осигурените лица също нямат последващо право на обезщетение, ако преди това са били длъжни да внасят сами осигуровките си. В този случай трябва да продължат да плащат вноските си както обикновено.

Какви услуги можете да ползвате при необходимост?

В рамките на последващото право на обезщетение Вие продължавате да имате имате право на обезщетение поради болест. Ако се разболеете или по друга причина настъпи неработоспособност в този период и искате да кандидатствате за болнични, трябва да се свържете с здравноосигурителна каса, към която сте били осигурени. Тя от своя страна ще следва да направи проверка дали най-късно до месец ще възникне ново трудово правоотношение и задължение за осигуряване. От това зависи дали ще получавате болнични като част от последващото право на обезщетение или дали трябва да се осигурявате доброволно сам.

Можете да се възползвате също така и от услугите на застраховката за дългосрочни грижи. Въпреки че липсва изрична законова регламентация, държавното здравно осигуряване е допуснало тази възможност в своите разпореждания.  

Периодът на последващото право на обезщетение обаче не се брои за осигурителен стаж.

Мога ли да се осигурявам след уволнение?

Ако не можете да се възползвате от последващото право на обезщетение, трябва да се регистрирате като безработни. Агенцията по заетостта поема плащането на вноските за здравните осигуровки и тези за дългосрочни грижи от първия месец на безработицата – дори ако сами сте напуснали работата си и поради тази причина временно Ви е спряно обезщетението за безработица.

По-различна е ситуацията, ако трудовото правоотношение е прекратено със споразумение. В този случай трябва да продължите да се осигурявате доброволно и да плащате вноските сами. Веднага щом получите обезщетения от Агенцията по заетостта, тя ще поеме плащането на вноските.

Ако по някаква причина не се регистрирате като безработни, трябва да сключите доброволна застраховка и сами да плащате вноските.

Може ли здравноосигурителната компания да бъде сменена доброволно при смяна на работата?

Ако след периода на последващо право на обезщетение започнете нова работа, за която подлежите на задължително осигуряване, можете свободно да смените Вашата здравноосигурителна каса без предизвестие. При това няма значение дали сте се осигурявали в старата компания в продължение на 18 месеца. Ако обаче смените работното си място с ново без прекъсване между тях или ако получавате обезщетение за безработица, нямате право свободно да избирате здравноосигурителната каса.

Офиси / Партньорства