Занаятчийска дейност в Германия

Занаятчийска дейност в ГерманияUnsplash

В Германия признатите за занаятчийски дейности са над 150 вида, което се дължи на факта, че за разлика от България, в немското законодателство понятието „занаят“ е доста по-обширно от общоприетото, така че, ако става въпрос за дейност, включваща изработка или обработка на ръка, то става въпрос за занаят. Като такива са бояджийство, зидарство, фризьорство, ситопечатарство, зъботехника, дърворезба, стъклопис и други. Нашите български адвокати в Германия подчертават, че голяма част от занаятите в Германия подлежат на регистрационен режим, който трябва да бъде спазен, за да извършвате легално дейността си, в съответствие с немския Закон за уреждане на занаятите (Handwerksordnung).

Вписване в Занаятчийския регистър?

По подобие на България, в Германия също са обособени Занаятчийски камари, отговарящи за вписването и поддържане на списъка, за техния регион, с извършващите занаятчийска дейност физически и юридически лица. За да бъдете вписани в съответния за региона Ви списък, то трябва задължително да имате успешно положен изпит за съответния занаят. Това условие не е задължително за лица, завършили технически университети или държавни техникуми, ако извършваният от тях занаят отговаря на завършената специализация.

За вписване в Занаятчийския регистър, то трябва да входирате заявление по нормативно определения за това ред, както и приложени всички необходими документи. След извършване на регистрацията ще Ви бъде издадена занаятчийска карта (Handwerkskarte). Българският адвокат в Германия – Анна Тюнис-Бамбалска Ви напомня, че ако съответната камара не се произнесе в срок от 3 месеца, то вписването важи като извършено.

Кои занаяти подлежат на регистрация?

За да извършвате контролирана занаятчийска дейност е задължително да сте юридическо или физическо лица, вписано в Занаятчийския регистър (Handwerksrolle), както и да извършвате занаят, включен в списъка на контролираните занаяти.

В Германия контролираните занаятчийски дейности са 41,  като някои от които са следните:

 • корабостроене;
 • зидария;
 • бояджийство;
 • дърводелство;
 • пътно строителство;
 • електроинженерство;
 • водопроводство;
 • електротехника;
 • пекарство;
 • стъкларство;
 • зъботехника;
 • фризьорство;
 • сладкарство;

Кои занаяти не подлежат на регистрационен режим?

В Германия съществуват и т.нар. неконтролирани занаятчийски дейности (часовникарство, обущарство, шапкарство, фотография, златарство и др.) и дейности, сходни на занаятчийските (производство на сладолед, гримьорство, ръчен печат на текстил и др.). Те са изложени в приложения към Закона за уреждане на занаятите. Всички физически и юридически лица, извършващи дейност, попадаща в един от тези списъци, не подлежат на регистрационен режим. За да упражнявате дейността си е необходимо единствено да уведомите компетентната за региона Ви камара (както при започване, така и при прекратяване на дейността), като е важно да се отбележи, че не Ви се издава удостоверение (занаятчийска карта).

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Немско-българската адвокатска кантора „Марсилие, Др. Мейер & Др. Гунтнер“ е на Ваше разположение при нужда от съдействие при регистрация в Занаятчийския регистър, както и при възникнали въпроси по темата.

 

 

 

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски