Декември 2020

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Коронавирус и трудово право в Германия
Коронавирус и трудово право в Германия
Трудов договор в Германия
Първи трудов договор – за какво трябва да внимавам?
Болничен лист в Германия
С болничен лист
в Германия
С болничен лист
в Германия

Трудово право в Германия!

Може ли работодателят да изисква от служителя да се ваксинирате срещу Covid-19?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Може ли работодателят да изисква от служителя да се ваксинирате срещу Covid-19
© Pixabay.com

  1. Може ли работодателят Ви да изисква от Вас да се ваксинирате срещу коронавирус??
  2. Трябва ли да се съгласите с изискването на работодателя си?
  3. Същото ли би важало за лекарите?
  4. Възможно ли е ваксината да стане задължителна?

С разпространението на коронавируса освен множеството медицински и обществени въпроси, възникват и много правни такива. Юридически проблем, който предстои да бъде поставен на дневен ред, е какъв ще е характерът на подготвяната ваксина срещу вируса. Ще може ли поставянето на ваксината да бъде предпоставка за участието на хората в някои обществени отношения, като например пътуване, образование, трудови отношения и други? Тези въпроси предстои тепърва да бъдат дискутирани и регламентирани. По-долу ще бъде разгледан само въпросът, касаещ отношенията между работодатели и служители в Германия.

Може ли работодателят Ви да изисква от Вас да се ваксинирате срещу коронавирус?

На първо място, ако работодателят изисква да се ваксинирате, това би означавало промяна на условията по Вашия трудов договор, тъй като при започване на трудовите Ви правоотношения това не е било изискване за заемането на длъжността. Промените в договора между страните са напълно допустими в рамките на договорната свобода, доколкото те са съгласувани и всяка страна е съгласна с тях. В обратния случай, едностранна промяна на трудовия договор не е позволена, освен в изрично регламентираните от закона случаи. Задължителната ваксинация, изисквана от работодателя, би била такава едностранна промяна на трудовия договор и е необходимо Вие да дадете съгласието си.

Трябва ли да се съгласите с изискването на работодателя си?

Отговорът на този въпрос е не. Всеки служител е свободен да решава дали да приеме промяната на трудовия договор или да откаже. По принцип, ако промяната е обвързана с уволнение, то тогава може да възникне риск служителят да загуби работата си. Все пак работодателят ще следва да обоснове необходимостта от уволнението пред трудовия съд. В конкретния случай, работодателят ще трябва да докаже, че не е възможно да наеме или да задържи служителя без ваксинация, да докаже, че употребата на маски, спазването на дистанция и всички други мерки за безопасни и здравословни условия на труд не са достатъчни, че ваксинацията е абсолютно необходима и очакваната полза не може да бъде постигната по друг начин, което би било изключително трудно. Подобна промяна в условията също може да бъде обжалвана. Все пак ваксинацията винаги представлява намеса в телесната неприкосновеност и е индивидуално решение на конкретния човек.

Същото ли би важало за лекарите?

Определени професии и дейности са съпътствани от по-голяма опасност както за здравето на служителите, така и за трети лица. Затова във връзка с общото задължение на работодателя да гарантира безопасни условия на труд, той има задължението да информира служителите си относно възможността за т.нар. допълнителни ваксинации, налагани от професията. Постоянната комисия по ваксиниране в Института „Роберт Кох“ – STIKO, ги определя като ваксинации, въз основа на повишения професионален риск при дейността, каквато например е и медицинската грижа. Във всички случаи разходът за тези ваксини се поема от работодателя. Но дори и в медицинското съсловие не би било лесно да се окаже принуда, тъй като голяма част от лекарите и другите медицински лица също са наети служители и като такива не могат да бъдат задължени да се ваксинират. Ще е необходимо много ясно да се докаже предимството на ваксинацията пред конвенционалните защитни мерки, за да може работодателя да изисква задължителна ваксина.

Възможно ли е ваксината да стане задължителна?

Настоящият Закон за защита от инфекции в Германия не предвижда задължителни ваксинации, но и не ги изключва изрично. В закона е предвидено само, че не може да бъде принуден да се ваксинира човек, който има противопоказания. Теоретично не е изключена възможността да се въведат задължителни ваксини, но това е предмет на законодателната власт.

Covid-19 пандемията поставя под изпитание всички аспекти на обществения живот и усложненията и в правния живот на гражданите не бива да бъдат подценявани. В случай, че тази ситуация Ви постави в положение, в което считате, че правата Ви са нарушени, не се колебайте да се свържете с адвокат.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски