Юни 2020

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Изчисляване правото на отпуск – част 1
Коронавирус и трудово право в Германия
Коронавирус и трудово право в Германия
Веднага финансова помощ в Германия
Веднага финансова помощ в Германия

Връщане от хоумофис в офиса след Covid-19.
Какво може да изисква работодателят?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0


  1. Може ли работодателят да принуди служителите да се върнат на работа в офиса?
  2. За всички ли важи връщането в офиса или има разлика за рисковите групи?
  3. Какви права има Съветът на работниците при връщането на служителите от хоумофис във фирмения офис?
  4. Счита ли се за „преместване“ изискването на работодателя служителят да се върне в офиса?
  5. Може ли работодателят във връзка с коронавируса да намали броя на бюрата и да разпореди служителите да работят редувайки фирмения офис с хоумофис?

По време на кризата с коронавируса много служители бяха насочени да работят от вкъщи. И въпреки че повечето ограничения в Германия вече са отменени, все още обстановката е динамична, а безопасността на служителите трябва да бъде приоритет. Но с разхлабването на ограниченията на дневен ред седят въпросите кога и при какви условия работещите да се завърнат на място в офиса и какви предпазни мерки трябва да се предприемат?

Може ли работодателят да принуди служителите да се върнат на работа в офиса?

Разбира се това зависи от естеството на работата и какви са договорените условия за хоумофиса. По правило работодателят не може едностранно да разпореди както хоумофис така и неговото прекратяване, ако е имало такава договореност със служителя. Във всички случаи работодателят трябва да се съобрази с правилата, условията и сроковете в индивидуалните споразумения с всеки служител. Очаква се за в бъдеще освен фирмените споразумения за хоумофиса, той да бъде регламентиран по-подробно от законодателя, за да има ясни правила за защитата на работниците и да се избегне произволната му употреба, която може да заплашва нормалното протичане на дейността на предприятията.

За всички ли важи връщането в офиса или има разлика за рисковите групи?

Немското законодателство предвижда задължение на работодателя да осигурява особена закрила и грижа за по-уязвимите служители и да предприеме специални предпазни мерки при необходимост. Освен основното задължение да полагат грижа към служителите и да осигуряват безопасни условия на труд, работодателите трябва и в интерес на дейността си да избягват всякакъв риск от заразяване, било то Covid-19 или друга болест. Но тъй като предприятията, дейностите и условията на труд могат да се различават съществено, то няма универсално решение за безопасността на работното място. Затова работодателите трябва донякъде сами да разработят концепция за защита на своите служители по време на работа.

Какви права има Съветът на работниците при връщането на служителите от хоумофис във фирмения офис?

Ако работодателят иска служителите да се върнат в офиса на фирмата, той трябва да вземе предвид правото на Съвета на работниците да участва във вземането на това решение, както и фирмените споразумения относно хоумофиса, ако такива са били сключени със служителите.

Съветът на работниците има право да участва във вземането на решения, свързани с работно време, защита на здравето, промяна в дейността, промяна във фирмената организация, преместване на друга работа и др. В това число влизат и решенията свързани с хоумофиса. Затова работодателят може да разпореди връщането на служителите във физическия офис на предприятието само след съгласуване със Съвета на работниците.

Счита ли се за „преместване“ изискването на работодателя служителят да се върне в офиса?

Съгласно § 95 Betriebsverfassungsgesetz „преместването“ е възлагане на работа в различна област, която има вероятност да продължи повече от един месец, или е свързана със значителна промяна на обстоятелствата, при които се осъществява работата. Също така § 99 BetrVG предвижда, че приемането на индивидуални мерки спрямо персонала като назначаване, групиране, прегрупиране и преместване се прави със съгласието на Съвета на работниците. Работата от вкъщи се различава като организация, среда и режим на работа от тази в офиса. При връщане от хоумофиса условията на труд за служителите се променят значително, затова промяната е сравнима с преместване, може дори да бъде сравнено с прехвърляне на служител от един клон в друг. Съветът на работниците трябва да даде съгласието си за връщането в офиса, ако хоумофисът е продължил повече от месец, или работодателят може да поиска трудовият съд да замести съгласието. (§ 99 Abs. 4 BetrVG)

Може ли работодателят във връзка с коронавируса да намали броя на бюрата и да разпореди служителите да работят редувайки фирмения офис с хоумофис?

Работодателят не може самоволно да съкращава работните места в предприятието си, без консултация със Съвета на работниците. Хоумофисът винаги трябва да бъде доброволен, а работното място във фирмата трябва да бъде запазено. А за служителите, които работят заедно в офиса, работодателят трябва да гарантира безопасността и ниския риск от заразяване.

Основните промени във фирмената организация трябва да се извършват с участието на Съвета на работниците. Това важи и за всички мерки, свързани с безопасността и защитата от заразяване, особено ако се предвижда намаляване на работните места. При това работодателят трябва да спазва приетите в страната хигиенни мерки, например минимално разстояние между служителите, слагане на защитни прегради при необходимост, осигуряване на защитни маски, дезинфектанти и други. Най-добре е всички мерки, приети от работодателя да бъдат съгласувани със Съвета на работниците и оформени като споразумение помежду им. За особено рискови групи служители може да е необходимо работодателят и Съветът на работниците да предвидят специални правила и с оглед защитата на здравето им те да продължат да работят от вкъщи дори и когато работодателят е разпоредил по-голямата част от работниците да се върнат в офиса. Също така подобни мерки могат да се окажат необходими и в случаите, когато служителите не могат да се върнат в офиса поради необходимост да се грижат за децата си заради затворени училища и детски градини.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски