Август 2021

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
0049.89.477022
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Prinzregentenplatz 23,
81675 Мюнхен, Германия
Email:
muenchen@mmg-bg.de
Известие за болничен от чужбина:
Известие за болничен от чужбина: какви изисквания трябва да се спазят?

Може ли работодателят да изисква от служителя да се ваксинирате срещу Covid-19?
Може ли работодателят да изисква от служителя да се ваксинира срещу Covid-19?
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение.
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение – за какво да внимавате?

Ваканция въпреки болничен, позволено ли е?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. 0049.89.477022

man and woman walks on dock
Ваканция въпреки болничен, позволено ли е? | Pexels.com

Не е задължително планираната ваканция и неплануваното разболяване да се изключват взаимно. Неработоспособността не означава задължително служителите да останат в дома си. Въпреки болничния, отиването на почивка, дори и в чужбина, е позволено, стига това да не възпрепятства оздравяването. Препоръчва се обаче повишено внимание. Има няколко неща, които трябва да имате предвид.

Какво казва законът?

1. Ако почивката спомага за оздравяването, тя не нарушава трудовото право.

Ако сте решили да пътувате, независимо че сте в отпуск по болест, то трябва да се водите от Вашето здравословно състояние. Служителите по правило трябва да се погрижат максимално бързо да оздравеят, без да удължават или влошават състоянието си. Разбира се, в някои случаи почивката в друга обстановка спомага за оздравяването, както например почивка на море или на планина е благоприятна при респираторни заболявания. В такива случаи решението да отидете на почивка не нарушава трудовоправните разпоредби.

Обезщетението за неработособността продължава да се дължи. Специфичен е случаят с почивката в чужбина, тъй като съгласно чл. 16, ал. 1 и ал. 4 SGB V обезщетението за болест се преустановява, докато служителят е в чужбина, освен ако не е получил изрично съгласието на Здравната каса за пътуването. В интерес на служителите се произнася Федералният социален съд в Германия (BSG), като приема, че Здравната каса не може да спре обезщетението само защото служителят се намира в чужбина (Az.: B 3 KR 23/18 R). Според съда служителите, които са в отпуск по болест, могат да получават болнични и докато са на почивка в друга държава. За целта осигуреното лице трябва да подаде съответното заявление до своята здравноосигурителна компания. Тя трябва да се съгласи с пътуването – освен ако няма съмнения относно неработоспособността. Но ако неработоспособността е недвусмислено удостоверена и няма доказателства за злоупотреба, Здравната каса не може да откаже да изплати обезщетението за болест.

2. Ако почивката препятства оздравяването, може да се стигне до уволнение.

Разбира се, ако може да се предположи, че почивката ще влоши здравословното Ви състояние, то трябва да се откажете от нея, без значение дали става въпрос за кратка почивка наблизо или такава в чужбина. Подобно решение може да Ви коства предупреждение или дори уволнение без предизвестие, ако ситуацията се повтаря или случаят е сериозен. Още по-категоричен е случаят, в който служителят симулира разболяване, за да може да отиде на почивка. Това е не само нарушение на трудовото законодателство, но е и наказуемо.

Проверка при разболяване на служител

Частните работодатели по правило нямат възможността да проверят истинността на разболяването на служителите си. За разлика от тях, при съмнение здравните каси могат съгласно чл. 275 ал. 1a SGB V, да поискат експертно мнение от медицинската служба относно неработоспособността на служителя.

Съмнение относно истинността на разболяването може да бъде породено, когато почивката и болничният на служителя относително често си съвпадат или когато неработоспособността на служителя е удостоверена от един и същи лекар, чиито бележки за боледуване правят впечатление с честотата си.

За държавните служители важи друго правило, произтичащо от колективните трудови договори. Работодателят, при наличието на основателна причина, има право да изпрати служителя на преглед при служебен лекар, за да провери и потвърди здравословното му състояние. (напр. чл. 3, ал. 4 TVöD.) Препоръчваме при колебания относно това, дали пътуването е подходящо във Вашия случай, да се посъветвате с Вашия лекар. А ако сте получили предупреждение или уволнение, въпреки че според Вас сте спазили законовите изисквания, е добре да се консултирате с трудовоправен адвокат.

Офиси / Партньорства