Уволнение – какво да предприемете?

Предупреждение за уволнение в ГерманияPhoto by Pixabay

Уволнението е едностранно прекратяване на трудовите правоотношения от страна на работодателя. То доста често бива неоснователно и незаконно, при което имате право да потърсите правата си и съответното обещетение, което Ви се полага по закон. При какви основания може работодателят да прекрати трудово-правните отношения?

Какво да направите, ако сте уволнени?

Ако смятате, че сте били неправомерно уволнени, то можете да подадете иск срещу уволението. Това трябва да бъде направено в рамките на 3 седмици от получаване на съобщението за уволнение, включително и ако това е направено устно (за целта е необходимо да бъде направено в присъствието на свидетели). Писменото предизвестие за уволнение трябва да отговаря на формулираните в закона изисквания. Българският адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска Ви препоръчва задължително да се консултирате с юрист при получаване на подобен тип известие, като за целта запазете и плика с пощенския печат.

Уволнение с или без предизвестие?

Можете да бъдете уволнени без предизвестие (außerordentliche Kündigung), единствено при наличие на основателна и обоснована причина. Уволнението с предизвестие (ordentliche Kündigung) е задължително да бъде съобразено с трудовия Ви договор, като за целта е необходимо да бъдат спазени регламентираните срокове – 2 седмици, когато сте в изпитателен период и най-малко 1 месец. Важно е да се знае, че тези срокове може да бъдат допълнително уредени и в трудовия Ви договор, за целта се консултирайте с адвокат в Германия, преди да подпишете такъв.

Дисциплинарно уволнение?

Дисциплинарно уволнение може да последва при неизпълнение на трудовите Ви задължения или при нарушаване на трудовата дисциплина. За целта работодателят е длъжен да  получи Вашите обяснения, в устен или писмен вид и да вземе решение въз основа на посочени доказателства. При неспазване на това от страна на работодателя, то дисциплинарното уволнение може да бъде отменено в съда.

Могат ли да Ви уволнят по време на болест?

В Германия можете да бъдете уволнени по време на болест, при положение, че срокът на трудовия Ви договор изтича в този период. Ваше право е да подадете молба за болнично обезщетение в здравната каса и след това да бъдете регистриран в Агенцията по труда. Това става единствено след като предоставите медицинско удостоверение на здравната каса. Бременните жени имат допълнителна протекция срещу уволнение в този период, така че потърсете правата си, ако сте били уволнение неправомерно и се обърнете към юрист.

Какво да предприемете след уволнение?

Уволнени сте, но искате да останете в Германия? Задължително е да се регистирате в Агенцията по труда като безработен, в срок от 3 дни, за да имате право на обезщетение за безработица. При неспазване на срока от 3 дни, то може да Ви бъде наложено времено спиране на обезщетението. Ако сте работили на трудов договор със задължителни социално-осигурителни вноски, в рамките на 12 месеца през последните 2 години, то имате право обезщетение за безработица тип 1 (Arbeitslosengeld I (ALG I)). При други обстоятелства ще получите обезщетение за безработица тип 2 (Arbeitslosengeld II (ALG II)).

След приключване на трудовите Ви взаимоотношения, работодателят трябва да Ви предостави:

  • Свидетелство за положения труд;
  • Документ за отписване, който се предоставя в социалното осигуряване;
  • Разпечатка на електронното удостоверение за платен данък върху заплатата (Abmeldung zur Sozialversicherung и Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung)

Какво се случва със социалната ми осигуровка след уволнение?

След прекратяване на трудовия Ви договор, имате право на здравно осигуряване в следващите 30 дни, като то продължава след това, ако:

  • Получавате обезщетение за безработица, то продължавате да имате статут на здравноосигурен.
  • Започнете нова работа
  • Се осигурявате чрез своята съпруга/ съпруг.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Нашата немско-българска правна кантора Ви съветва да се свържете с адвокат в Германия, ако смятате, че сте били неправомерно уволнени, за да потърсите своите права и полагащото Ви се обезщетение.

 

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски