Май 2022

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
0049.89.477022
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Prinzregentenplatz 23,
81675 Мюнхен, Германия
Email:
muenchen@mmg-bg.de
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Прозрачността на заплатите в Германия
Прозрачността на заплатите в Германия
Законови промени в Германия през 2022 г.
Законови промени в Германия през 2022 г.

Уволнение по време на изпитателния срок – прилага ли се защитата срещу уволнение?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. 0049.89.477022

Уволнение по време на изпитателния срок – прилага ли се защитата срещу уволнение?
Photo by Pexels.com

Повечето работодатели държат на включването на изпитателен срок в трудовия договор, за да използват времето за преценка на възможностите на новоназначените служители. Според чл. 622, ал. 3 от Гражданския кодекс на Германия (BGB) изпитателният срок може да продължи максимум шест месеца и трябва да е конкретно уговорен между страните и включен в трудовия договор, за да е валиден.

Може ли работодателят да уволни служителя в изпитателния срок без причина?

На първо място трябва да се отбележи, че съгласно чл. 622, ал. 3 BGB, работодателите и служителите могат в изпитателния срок да използват по-кратък срок на предизвестие от две седмици, за да прекратят трудовия договор. Въпреки това, прекратяването дори по време на изпитателния срок не винаги поражда правно действие.

Все пак работодателят не трябва да обосновава пред служителя причините за прекратяването. Това е така, защото Законът за защита срещу уволнение често не се прилага по време на изпитателния срок. Прекратяването обаче може да бъде оспорено и по други причини.

Затова винаги препоръчваме да се извърши проверка на конкретното прекратяване и да се потърсят дори и формални грешки. Често в следните случаи се открива нарушение:

1. Трябва да се провери дали няма нарушение срещу Закона за равно третиране.

2. Ако служителката е бременна, в отпуск по майчинство или отпуск за отглеждане на дете, то тогава се прилага Законът за защита срещу уволнение. 

3. Ако прекратяването не е извършено писмено с оригинален подпис, без инициали или други съкращенията, то отново може да бъде оспорено.

4. Ако работническият съвет не е бил консултиран, уволнението в изпитателния срок може да бъде оспорено.

5. Ако в трудовия договор не е изрично уговорен изпитателен срок, то такъв не се прилага, а ако предизвестието за прекратяване е връчено след изтичането на уговорения изпитателен срок, то отново може да бъде оспорено.

6. Ако служителят се разболее по време на изпитателния срок, той ще продължи да получава нормалното си възнаграждение. Трудовото правоотношение обаче трябва е продължило поне 4 седмици. Ако това не е така, здравноосигурителната компания плаща болнични. В случай, че служителят бъде уволнен докато е болен в изпитателния срок, то отново е препоръчително да се провери дали прекратяването е законосъобразно.

Обикновено искът за защита срещу несправедливо уволнение има за цел възстановяване на служителя на работа. Но ако прекратяването е незаконосъобразно, може да се търси и обезщетение. Препоръчително е бързо да се заведе иск пред компетентния трудов съд. Ако не подадете иск за защита срещу уволнението в рамките на 3 седмици, възможността за защита се ограничава и остава отворена само в някои специфични случаи, например, ако служителят докаже, че е бил възпрепятстван в срока поради болест или друга причина.

Винаги проверявайте и споразуменията за прекратяване! По същите причини споразуменията за прекратяване не трябва да се подписват с лека ръка. Перспективата за добро обезщетение обикновено е много по-висока в контекста на иск за защита срещу несправедливо уволнение спрямо предложеното със споразумението.

Много служители, които са били уволнени, смятат, че не могат да постигнат нищо срещу бившия си работодател, но трудовото законодателство в Германия дава много широка защита на служителите, затова силно препоръчваме предприемане на действия срещу незаконосъобразното уволнение.

Офиси / Партньорства