Януари 2022

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Законови промени в Германия през 2022 г.
Законови промени в Германия през 2022 г.
Какви са моите права при полицейска проверка в Германия?
Какви са моите права при полицейска проверка в Германия?
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение.
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение – за какво да внимавате?

Уволнение заради фалшив ваксинационен сертификат

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Уволнение заради фалшив ваксинационен сертификат
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

През последната година ваксинационният паспорт стана предпоставка за пълноценно участие в обществения живот в много държави, включително и Германия, затова не е учудващо, че на пазара се появиха и фалшиви сетификати. Законодателството също се променя бързо, за да отговори ефикасно на опитите за измами. Темата е особено деликатна и що се отнася до трудовото право, тъй като все повече работодатели изискват от своите служители ваксинация или периодично тестване. Така се стига до ситуациите, в които служителите, които не желаят да се ваксинират срещу ковид, се сдобиват с фалшив сертификат, за да задържат работата си.

Престъпно ли е използването на фалшив сертификат на работното място?

Доскоро отговорът на този въпрос беше не. Наказуемо беше само използването на фалшиви сертификати пред институции и застрахователни компании, както и при определени обстоятелства пред медицински персонал и аптеки. От 24.11.2021 г. влезе в сила нова редакция на съответния законов текст, според който използването на фалшив здравен сертификат е престъпление съгласно чл. 279 от Наказателния кодекс на Германия и се наказва с глоба или лишаване от свобода до 1 година. В компаниите, в които важат правилата за 2G и 3G и показването на сертификата е задължително или препоръчително, използването на фалшив сертификат, каквито и мотиви да има служителят, е престъпно.

Може ли служителят да бъде уволнен поради използването на фалшив сертифкат?

Използването на фалшифициран документ на работа и спрямо работодателя може да доведе до прекратяване на трудовия договор без предизвестие. Същото важи и при използването на фалшив сертификат, стига фалшифицирането да бъде доказано.

По-различно би изглеждала ситуацията, ако нарушението не е доказано, т.е. ако работодателят не може да установи и докаже, дали сертификатът е фалшив, но има причина да предполага това. В такава ситуация работодателят има възможност да предприеме т.нар. уволнение поради подозрение.

Кога се прилага уволнение без предизвестие?

Уволнението без предизвестие се случва при наличие на важни причини от страна на работодателя. То е предвидено като последното средство, което работодателят може да предприеме при определено поведение на служителя, за което не може да бъде приложено стандартното прекратяване на трудовия договор (§ 626 BGB). Работодателят трябва да може да обоснове основателни причини. Престъпно поведение от страна на служителите, каквото е и нарушаването на имунизационните правила, би се считало за основателна причина.

Негативните последици от уволнението без предизвестие не се изчерпват само със загубата на работа от днес за утре, но и с вероятността за спиране на обезщетението за безработица и трудностите при намиране на нова работа.

Какво означава уволнение поради подозрение?

Прекратяването на трудовия договор заради подозрение е възможно, когато работодателят приема, че е налице важна причина, обосноваваща извънредно уволнение, но не може да я докаже. Все пак то не може да се прилага при всяко съмнение или недоверие, а трябва да отговаря на определени изисквания, за да не се стига до злоупотреба от страна на работодателя. 

Какво може да предприеме служителят при уволнение поради фалшив сертификат?

Служителят не е съвсем беззащитен. Той може да заведе иск за защита срещу уволнението, за да може казусът да бъде проверен от съда. Тъй като всеки случай има индивидуални особености, не могат да бъдат дадени общи насоки относно законността на уволнението и съдебната защита. Целта на служителя трябва да бъде да се избегне уволнението без предизвестие, както и евентуалното спиране на обезщетението за безработица.

Какво трябва да направи служителят, ако го заплашва уволнение?

В случай, че служителят предполага предстоящо уволнение от страна на работодателя, то е препоръчително да потърси своевременно консултация относно конкретния си случай, за да не си навреди повече. Това, което може да направи е, да откаже да отговори на всички въпроси на работодателя и да коментира ситуацията си, преди да е потърсил правен съвет.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски