Май 2022

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Какви са моите права при полицейска проверка в Германия?
Какви са моите права при полицейска проверка в Германия?
Законови промени в Германия през 2022 г.
Законови промени в Германия през 2022 г.
Прозрачността на заплатите в Германия
Прозрачността на заплатите в Германия

Свидетелство за съдимост – кога лицата се водят осъждани?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Свидетелство за съдимост – кога лицата се водят осъждани?
Photo by Pexels.com

Осъдителна присъда в наказателно производство често има последствия, които надхвърлят самата присъда. Защото дори наказанието вече да е изтърпяно, наличието на предишно осъждане може да представлява пречка и в други социални сфери, както и да повлияе върху вида и размера на наложеното наказание при последващо осъждане. Дори и да не се стигне до това, много работодатели изискват при назначаване така нареченото полицейско свидетелство за съдимост, което съдържа информация за предходни осъждания. Това, което много от засегнатите лица не знаят е, че не всички осъждания присъстват в свидетелството и въпреки криминалното си досие, те могат да бъдат считани за неосъждани.

  1. Каква е разликата между Федералния централен регистър и свидетелството за съдимост, издадено от полицията?
  2. Каква информация съдържа свидетелството за съдимост?
  3. Изтриване на записите.
  4. Право на информация.

Каква е разликата между Федералния централен регистър и свидетелството за съдимост, издадено от полицията?

Федералният централен регистър е национална база данни и съдържа всички наказателни присъди, предупреждения, бележки за недееспособност, определени решения на административни органи и съдилища (например забрана за обучение на деца и младежи) и съдебни заключения относно наркотични зависимости. Вписването в него се извършва независимо от размера на наказанието и информацията не е публично достъпна. Полицейското свидетелство за съдимост от друга страна, е само извадка от Федералния централен регистър и в него не са включени всички записи от регистъра. (чл. 32 BZRG)

Предвижда ли се добавка към заплатата за работа в неделя?

В него са вписани предимно присъди с наказание лишаване от свобода над 3 месеца или глоби от 91 или повече дневни ставки. По-леките наказания не фигурират в свидетелството за съдимост. Осъжданията като непълнолетен под две години, които са били отложени с изпитателен срок и условни присъди, свързани със злоупотреба с наркотици също обикновено не се включват. Може да се каже, че по отношение на всички тези случаи лицето се счита за „неосъждано“.

Изтриване на записите.

Все пак вписванията във Федералния централен регистър не остават завинаги, а са свързани с изтичането на определени давностни срокове. След 5 години, например, се заличават осъждания на лишаване от свобода до три месеца или глобите в размер до 90 дневни ставки. Условните присъди с лишаване от свобода между три месеца и една година се заличават след 10 години, а всички останали записи след 15 години. Изключение правят осъжданията на лишаване от свобода над една година за определени престъпления срещу половата неприкосновеност, които се заличават след 20 години. При наличие на данни за такова осъждане на лицата може да бъде отказана работа с деца и младежи.

Дори преди заличаването им от Федералния централен регистър наложените наказания спират да фигурират в свидетелството за съдимост. За него важат значително по-кратки срокове: глоби и лишаване от свобода под 3 месеца обикновено се заличават след 3 години. Осъжданията на лишаване от свобода между 3 месеца и 1 година също се заличават след 3 години. Осъждане на лишаване от свобода над 1 година за определени сексуални престъпления се заличава от свидетелството за съдимост след 10 години. Всички останали записи след 5 години.

Право на информация.

Засегнатите лица могат да се възползват от правото си на информация от Федералната служба на правосъдието и да проверят подробностите от криминалното си досие. След подаване на молба от лицето, документите могат да бъдат прегледани в съответния районен съд. Ако информацията в свидетелството за съдимост е сгрешено, Ви съветваме да се обърнете към адвокат.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски