Август 2022

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Трябва ли да боядисате наетия апартамент, когато се изнасяте?
Трябва ли да боядисате наетия апартамент, когато се изнасяте?
Увеличение на наема  в Германия.
Увеличение на наема  в Германия. Кога и какво е допустимо?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?

Свидетелство за съдимост – Какво трябва да знаете?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Свидетелство за съдимост - Какво трябва да знаете?
Photo by Pexels.com

В редица професии, както и в някои доброволчески дейности, служителите трябва да предоставят свидетелство за съдимост. В текста можете да прочетете какво представлява свидетелството, както и къде и как да подадете молба за изваждането му и какви такси можете да очаквате.

За какво е необходимо свидетелство за съдимост?

Свидетелството за съдимост обикновено се изисква при работа с деца или в други чувствителни отрасли. То показва дали служителят представлява риск за сигурността – дали има криминално досие и защо. Информацията в свидетелството за съдимост се взима от Федералния централен регистър, в който се вписват присъдите на всички граждани.

Кой може да поиска удостоверение за полицейско свидетелство?

Всеки, навършил 14-годишна възраст, има право да поиска да му бъде издадено свидетелство за съдимост от Федералната служба на правосъдието. Ако лицето все още не е навършило 14 години или е недееспособно, заявлението може да бъде подадено от законния му представител.

Как да получа свидетелство за съдимост?

Заявлението може да бъде подадено онлайн в портала на Федералната служба на правосъдието. Поръчката се изпълнява за няколко минути и ще получите потвърждение по имейл. Възможно е и подаване на заявление на място срещу лична карта. Таксата за свидетелството е 13 евро за всички федерални провинции, а европейското свидетелство за съдимост струва 17 евро. Таксата се заплаща при подаване на заявлението.

Колко време отнема обработката?

Издаването на свидетелството за съдимост обикновено отнема две до три седмици. Времето за обработка зависи от общия брой заявления, така че в изключителни случаи може да отнеме до пет седмици, затова е добре да предвидите достатъчно време, ако Ви трябва за започване на нова работа.

Какви деяния са записани в свидетелството?

Това зависи от типа удостоверение, за което подавате заявление: обикновено, разширено, официално или европейско:

  • Обикновено свидетелство – включва само наказания над определен размер. В него не се вписват присъди за леки наказания, а само осъждания над три месеца лишаване от свобода или глоба от най-малко 90 дневни ставки. За да се защитят интересите на кандидатстващия служител, е позволено да се изисква само обикновеното свидетелство за съдимост.
  • Разширено свидетелство за съдимост: включва и дребни нарушения.  Работодателят или ръководителят на доброволческа организация свързана с работа с деца и младежи може да поиска разширено свидетелство за съдимост. То съдържа всички релевантни към защитата на деца и младежи присъди – включително осъждания като непълнолетен. Например: Ако дадено лице е осъдено за сексуално посегателство над младеж и не е бил осъждан дотогава, присъдата не се появява в обикновеното свидетелство, но ще присъства в разширеното. Разширеното свидетелство за съдимост е един от необходимите документи за започване на работа на преподаватели в социални грижи за младежи или за доброволческа работа, дори ако работата включва само супервизия.
  • Разширено официално свидетелство за съдимост: включва всичко. Този тип свидетелство съдържа информация за всичко, за което един германски гражданин е бил обвиняем, включително и предварително задържане. Но тази извадка от Федералния централен регистър е видима само за определени лица – съдии и прокурори в наказателни производства. Това свидетелство не се издава за лични цели.
  • Европейско свидетелство за съдимост: информация от страната на произход.  При преместване в Германия от друга държава от ЕС или обратното с цел работа, Вашият работодател може да поиска да представите европейско свидетелство за съдимост, което да му даде информация какво е вписано за Вас в наказателния регистър на Вашата страна на произход. Информацията, която държавата по произход предава на Федералната служба на правосъдието, зависи от нейното законодателство. Няма единно правило за това в ЕС. Заявлението за европейско свидетелство за съдимост работи по същия начин, както и останалите удостоверения. Можете да кандидатствате онлайн, като предоставите лични данни като име и адрес, или на място, като представите личната си карта в съответната служба.

Може ли да се изтрие запис от свидетелството за съдимост?

Краткият отговор е не. След като присъдата е вписана в свидетелството за съдимост и докато не изтече давността за съответното осъждане, лицата не могат да предприемат нищо. В зависимост от тежестта на престъплението давността изтича след три, пет или десет години и то само ако няма ново осъждане преди изтичане на давностния срок. В този случай осъждането остава вписано до изтичането на срока на последващото осъждане.

Мога ли да предотвратя удължаването на срока на по-старите вписвания с новата присъда?

Това, което можете да направите е, да се опитате да забавите произнасянето на новата присъда. Ако решението на съда бъде произнесено след края на давностния срок за старото престъпление, то записът за него ще бъде изтрит. Защото определящ за вписването в свидетелството за съдимост е денят на осъждането, без значение е дали присъдата е окончателна.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски