Сключване на брак между германски и български граждани

Pixabay

Сключването на граждански брак между български и германски граждани може да бъде извършено и в двете държави, като за целта е необходимо да бъдат осигурени документите, изброени по-долу в публикацията. И в двата случая обаче, желаещите да сключат брак следва да се допитат до компетентното длъжностно лице по
гражданското състояние в съответната държава, дали има нужда да бъдат предоставени и други документи, освен долупосочените.

Сключване на брак в Германия

Българските документи, издадени от съдилища или нотариуси е необходимо да бъдат снабдени с апостил, като компетентната за тази цел служба е Министерството на правосъдието. Всички останали публични документи или актове, необходими за сключване на граждански брак е необходимо да бъде поставен апостил от Консулският отдел на Министерството на външните работи. След превод на документите, подписите на преводачите е необходимо да бъдат заверени от българското Министерство на външните работи.

Имайте предвид, че от 18.12.2013 г., съгласно „Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние“ (08.09.1976 г. във Виена), всички български актове за гражданското състояние има възможност да се изготвят, използвайки многоезичен формуляр. По този начин тези актове нямат нужда от превод и апостил.

Необходими документи за сключване на брак в Германия от страна на българския гражданин:

 • акт за раждане,
 • евентуално влязло в сила решение за развод от предишен брак;
 • удостоверение за адресна регистрация, издадено от общинската администрация по местожителство в България;
 • служебно заверено копие на валиден задграничен паспорт или лична карта;
 • валидно удостоверение за семейно положение (Ehefähigkeitszeugnis), издадено от службата по гражданското състояние по местожителство в България;

Сключване на брак в България

Сключване на брак в България е възможно единствено, ако един от двамата бъдещи съпрузи има адресна регистрация в България.

Документите за гражданско състояние, издадени в Германия и изготвени върху многоезични формуляри, не се нуждаят от апостил или превод. Съгласно Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, те могат да бъдат използвани в България.

Всички останали документи е необходимо да бъдат придружени от апостил, поставен от компетентните за целта немски служби, това може да разберете от службата, издала съответния документ. Следва превод на документите, който може да бъде извършен и в двете държави. Преводите, извършени в България следва да бъдат съпроводени със заверени подписи на преводачите от българското Министерство на външните работи.

Необходими документи за сключване на брак в България от страна на немския гражданин:

 • валидно удостоверение за правоспособност за сключване на брак (Ehefähigkeitszeugnis) от службата по гражданското състояние по местожителство;
 • акт за раждане;
 • удостоверение за адресна регистрация;
 • евент. влязло в сила решение за развод и удостоверение за сключен граждански брак от предишен брак;
 • служебно заверено копие на валиден задграничен паспорт или лична карта;
 • медицинско свидетелство от български лекар (включително тест за СПИН и преглед за венерически болести).

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Нашият екип от немско-български адвокати, могат да Ви съдействат при набавянето на необходимите документи, предлагайки съдействие, както на български, така и на немски език.

Предоставената информация е към настояща дата и в съответсвие с актуалните данни, предоставени от Посолството на Германия в София към момента на изготвяне на текста. За пълнотата и верността не може да бъде поета гаранция, при междувременно настъпили промени.

One thought on “Сключване на брак между германски и български граждани

 1. Казвам се Нелина Желязкова с моя партньор искаме да сключи брак може ли да ни дадете повече информация къде можем да си запазим термин или да говорим

Comments are closed.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски