Юни 2023

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Koга не плащам данък наследство в Германия
Koга не плащам данък наследство в Германия
Какво се случва с годишния отпуск при смяна на работата?
Какво се случва с годишния отпуск при смяна на работата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?

Шофиране в нетрезво състояние в Германия.
Наказания и допустима концентрация на алкохол.

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Шофиране в нетрезво състояние в Германия. Наказания и допустима концентрация на алкохол.
Photo by Pexels.com

Не шофирайте в нетрезво състояние! Всеки, който седне зад волана под въздействието на алкохол, рискува не само да загуби шофьорската си книжка, но и създава предпоставки за пътнотранспортно произшествие. 

Въпросите около шофирането в нетрезво състояние могат да се групират в няколко групи – за недопустимите промили алкохол в кръвта, какво е нарушението и предвиденото наказание. 

Какви са граничните стойности за алкохол в кръвта?

Релевантните за закона стойности на алкохол в кръвта са в границите от 0,0 до 1,6 промила. По време на полицейска проверка се използва доброволен тест за алкохол в издишания въздух. При отказ от доброволно изследване или при наличие на признаци на количество алкохол, което може да бъде предпоставка за наказателно преследване, концентрацията на алкохол се определя чрез кръвна проба от лекар.

За кого се прилага ограничението от 0,0 промила?

Абсолютната забрана за употреба на алкохол се прилага за начинаещи водачи по време на 2-годишния им изпитателния им срок и за лица до навършване на 21 години. Всеки, който въпреки това шофира под въздействието на алкохол и бъде хванат за първи път, може да бъде глобен с 250 евро, 1 контролна точка, удължаване на изпитателния срок до 4 години и да бъде задължен да участва в коригиращ семинар.  

Глобата за шофьорите на автобуси и таксита, както и на опасни товари, тъй като и за тях важи абсолютна забрана, е в размер съответно до 10 000 евро и 50 000 евро.

На практика за по-надеждна стойност при проверка често се приема концентрация на алкохол в кръвта от 0,2 промила или концентрация на алкохол в издишания въздух от 0,1 mg/l.

За кого се прилага ограничението от 0,5 промила?

В случай, че водачът шофира с концентрация на алкохол в кръвта от 0,5 до 1,09 промила и при проверка не покаже други видими отклонения, той извършва административно нарушение. В този случай при първо нарушение шофьорът се наказва с глоба в размер на 500 евро, отнемане на 2 контролни точки и забрана за управление на МПС за 1 месец

Какво означава абсолютна неправоспособност при шофиране?

Ако водач на МПС шофира с поне 1,1 промила, той се счита за абсолютно неправоспособен да шофира. Няма значение дали шофьорът видимо е под въздействието на алкохол и каква е неговата субективна преценка. От значение е само резултатът от кръвните изследвания. Всеки, при когото при проверка е установено наличие на поне 1,1 промила, подлежи на наказателно преследване.

Трябва да се прави разлика с относителната неправоспособност за управление на МПС: ако водачът има между 0,3 и 1,09 промила и проявява признаци на неправоспособност за управление на МПС – като например неясен говор по време на проверката или предизвикване на произшествие – той се счита за относително неправоспособен за управление на МПС. Това означава, че шофьорът може да подлежи на наказателно преследване още от 0,3 промила.

Има ли възможност за защита в рамките на процеса?

Всеки, който е хванат от полицията да шофира в нетрезво състояние, има право да се защити срещу обвинението в административно нарушение или в престъпление и да подаде възражение при несъгласие с наказанието или с другите обстоятелства. В повечето случаи възражението води до съдебно заседание, в което съдията ще се произнесе по въпроса и най-вече по размера на глобата.

Какви са последиците от нарушението?

Наказанието при админитративно нарушение беше спомената по-горе, докато при констатирано престъпление се налага наказание глоба в дневни ставки. Размерът на дневната ставка зависи от финансовото положение на нарушителя и се изчислява, като месечната нетна заплата на нарушителя се раздели на тридесет. При повторно нарушение или в случай на произшествие след употреба на алкохол, което е довело до сериозни телесни повреди, може да бъде наложено наказание лишаване от свобода със или без пробация. Заедно с това най-често се отнема и шофьорската книжка и се определя срок за забрана на управление на МПС

Полага ли се медицинско-психологически тест при установен над 1,1 промил алкохол?

Съдът взема решение относно наказанието и срока на забраната за управление на МПС, както и дали свидетелството за управление трябва да бъде отнето. Въпросът какво трябва да направи водачът, за да си върне шофьорската книжка, се решава след това от издаващия орган, ако лицето е подало заявление за възстановяване на свидетелството за управление. 

Всяко лице с концентрация на алкохол в кръвта над 1,6 промила трябва да премине през медицинско-психологически преглед (MPU). Въпросният тест има за цел да изясни дали лицето, което е шофирало в нетрезво състояние, ще може да управлява автомобил отговорно в бъдеще, без да поставя в опасност останалите участници в движението. 

Tова важи и за лица, които въпреки високата концентрация на алкохол в кръвта не показват никакви или почти никакви свързани с алкохола поведенчески признаци. В съдебната практира се приема, че може да става въпрос за силен алкохолен навик и да се приеме, че съответното лице пие редовно и ще продължи и в бъдеще да шофира в нетрезво състояние. Може да се очаква и че шофьорът не може реално да оцени въздействието на употребата на алкохол върху качеството му на шофиране. Наличието или липсата на симптоми на алкохолна зависимост по време на проверката трябва да бъде установена и документирана. 

Какво покрива застраховката при пътен инцидент под влиянието на алкохол?

Ако настъпи произшествие при шофиране под въздействието на алкохол, застраховка „Гражданска отговорност“ на застрахования ще покрие щетите, причинени на другата страна. Въпреки това, тъй като застрахованият няма право да шофира под въздействието на алкохол, както е посочено в условията на застраховката, застрахователното дружество може да предприеме регресни действия срещу шофьора и да изиска до 5000 евро от него.

Ако притежателят на полицата има пълно автокаско, щетите по автомобила могат да бъдат уредени чрез застраховката. Ако обаче произшествието е настъпило под въздействието на алкохол, застраховката, в зависимост от нивото на алкохол, ще изплати само част или съответно нищо, ако е установено, че водачът е бил абсолютно неспособен да шофира.

Заслужава ли си консултация с адвокат в случаите на шофиране в нетрезво състояние?

Дали размерът на наказанието и продължителността на периода на забрана са пропорционални или законоустановени, винаги е въпрос на конкретен случай, затова е препоръчително да се консултирате със специалист. 

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски