Счетоводно обслужване

Описание на услугата

ТЕКУЩО СЧЕТОВОДСТВО

С удоволствие бихме поели всички дейности в сферата на счетоводството, вкл:

 • Изготвяне на годишни финансови отчети за всички правни форми
 • Водене на текущото финансово отчитане и ТРЗ
 • Изготвяне на съответните данъчни декларации за всички видове доходи

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Нашите опитни счетоводители Ви предлагат индивидуално и професионално обслужване в областта на счетоводството. Нашите услуги при изготвянето на годишните финансови отчети:

 • Изготвяне на годишни финансови отчети за всички правни форми
 • Изготвяне на балансови отчети за персонални и капиталови дружества
 • Изготвяне на годишни финансови отчети и допълнителни отчети за дружества с дейности в чужбина
 • Изготвяне на годишни финансови отчети със или без пояснителен доклад
 • Изготвяне на необходимите приложения
 • Изготвяне на изходящи баланси при продажба или закриване на дружеството, съответно ликвидация
 • Изготвяне на начални баланси и междинни отчети
 • Изготвяне на декларации за активите
 • Консултиране за балансовата политика
 • Изготвене на годишни финансови отчети на немски, английски и български език
 • Изготвяне на отчети и други изисквани документи за публично оповестяване

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

Нашите опитни счетоводители Ви предлагат индивидуално и професионално обслужване в областта на счетоводството. Нашите услуги при финансовото счетоводство накратко:

 • Водене на финансовото счетоводство
 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • съставяне на междинни финансови отчети
 • съставяне на справки за трети лица (Дебитори, Кредитори и др.)
 • Счетоводно отчитане на ценни книжа
 • Бюджетиране, планиране на финансите и ликвидността
 • Изготвяне на доклади и контролинг за вътрешни и външни нужди
 • Изготвяне на ДДС декларации и обобщени доклади
 • Текущо консултиране за правните и икономически аспекти,
 • представителство чрез електронен подпис

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ

Нашите опитни счетоводители Ви предлагат индивидуално и професионално обслужване в областта на счетоводството. Нашите услуги при управлението на заплатите:

 • Начисляване на заплати и изготовяне на платежните ведомости
 • Внасяне на вноските за здравната каса
 • Изготвяне на трудови договори и досиета на служителите
 • Водене на сметките за заплати
 • Нотификация на социалните осигуровки
 • Внасяне на данък общ доход в данъчната служба
 • Съхранение на платежните и други счетоводни документи
 • Съдействие при проверки на данъка върху доходите и социалните осигуровки

ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Нашите опитни счетоводители Ви предлагат индивидуално и професионално обслужване в областта на счетоводството. Изготвяме данъчни декларации за:

 • Физически лица с доходи от страната и чужбина
 • Наследници, сънаследници и при дарения
 • Представителите на свободните професии
 • Персонални дружества
 • Капиталови дружества

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски