Основаване на компания

Pixabay

Описание на услугата

За успех в бизнеса важна роля играят доброто познаване на спецификите на пазара и дългосрочното планиране и визията за развитието на компанията в бъдеще. Една идея, колкото и брилянтна да е тя, може да не доведе до успех, ако не бъдат съобразени всички правни, данъчни и счетоводни аспекти.

Първи стъпки към финансова независимост

Всяко начало в бизнеса изисква добра предварителна подготовка, за да доведе до оптимални резултати в бъдеще. Нашият екип от висококвалифицирани специалисти Ви предоставя цялостно консултиране и подкрепа при всички процеси на основаването на една компания в България или в Германия.

От изготвянето на бизнес план, през избора на правна форма и регистрация на фирмата, до полагането на стратегическите и краткосрочни цели и консултиране относно оптималните източници на финансиране, можете да се доверите на нашия екип от адвокати, данъчни консултанти, счетоводители и бизнес консултанти.

Нашите услуги в областта са накратко следните:

  • Регистриране на компании в България и Германия
  • Съвети при избора на правна форма
  • Изготвяне на необходимите споразумения, протоколи и пълномощни
  • Вписване в търговския регистър
  • Генериране на бизнес планове (на немски / английски / български)
  • Корпоративно планиране и последващ контролинг
  • Планиране на финансовата стратегия / финансови консултации
  • Планиране на ликвидността

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски