Одит

Описание на услугата

Одитът на компанията играе важна роля при вземането на управленски решения, защото разкрива актуалното състояние и евентуалните рискове в бъдеще. Наред с традиционния одит, който е ориентиран повече към миналото, нашите специалисти Ви предоставят насоки и препоръки за бъдещото развитие на Вашата фирма.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с "Ташева и партньори"
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски