Маркетинг и Продажби Съдействие при навлизането на чуждестранни пазари

Marketing Sales BulgarienPixabay

Описание на услугата

Навлизането на нов пазар, особено когато е в чужда страна, има винаги комплексен характер и се влияе от редица фактори: потенциала на пазара, потребностите на потребителите, надеждността на партньорите, правните и данъчни особености на законодателството и много други.

Ние консултираме немски компании, които развиват дейност в България, както и български фирми с дейност  в Германия (или в друга страна с официален език немски). Благодарение на добре развитата мрежа от контакти в България и Германия ние по-лесно намираме най-подходящите решения за всяка ситуация.

Нашият екип от български и немски адвокати, счетоводители, данъчни консултанти, одитори и бизнес консултанти е винаги на разположение да Ви даде повече информация относно навлизането на нов пазар, сключването на сделки и инвестиционния маркетинг в България и Германия. При това ние Ви предлагаме цялостно консултиране, обхващащо всички данъчни, правни и икономически аспекти.

Услуги за немски фирми:

  • Навлизане на пазара в България – подпомагане на немски фирми да излязат на пазара в България; съдействие в цялостния бизнес процес: от макетингови проучвания, създаване на подходяща маркетингова стратегия до намиране на местни бизнес партньори – представители, дистрибутории др;
  • Инвестиционен маркетинг – търсене за немски клиенти на подходящи бизнеси в България, които се продават, за създаване на joint-venture или съответни парцели за построявяне на ново предприятие „на зелено”; консултиране за преференциалните условия, които българската държава предоставя на чуждестранните инвеститори;
  • Outsoursing – търсене на подходящи производители от България, които имат производствен капацитет и съответния опит да прозвеждат изделия по чертежи и/или спецфикации на немски клиенти, в съответсвие с изискванията на немските стандарти за качество; подпомагане във всички фази на процеса: от намиране на партньори до тестови поръчки, в зависимост от желанието на клиента;
  • Търсене на поддоставчици на суровини и материали от България за производството или търговската дейност на немски компании;

Услуги за български фирми:

  • Навлизане на пазара в Германия – подпомагане на български фирми с експортен потенциал и висококачествени продукти да излязат на пазара в Германия; макетингови проучвания, създаване на подходяща маркетингова стратегия, намиране на съответни търговски партньори в Германия, регистриране на фирма при необходимост и др.;
  • Инвестиционен маркетинг – търсене на подходящи купувачи от Германия за български фирми, които искат да продадат бизнеса си или търсят инвеститори за дялово участие; подпомагане в цялостния процес на сделката;
  • Outsoursing – търсене на партньори в Германия за български фирми, които имат свободен капацитет и производствени възможности да произвеждат изделия по чертежи и/или спецификации на немски клиенти; подпомагане във всички фази на процеса: от намиране на партньори до тестови поръчки, в зависимост от желанието на клиентите;
  • Търсене на партньори в Германия за други форми на сътрудничество – като например съвместни разработки, научно-изследователска дейност, joint-venture и др.;

Офиси / Партньорства