Консултиране на строителни компании

Pixabay

Описание на услугата

Увеличаващият се брой строителни инициативи в Германия отваря възможности и за българските компании да навлязат на немския пазар. От друга страна, са налице редица предизвикателства, с които фирмите трябва да се справят, за да бъде начинанието им успешно.

 • Какви за правата и задълженията на изпълнителя и възложителя?
 • Как да се избегнат потенциалните глоби (например от данъчната служба)?
 • Какво трябва да се вземе под внимание при проверка на строителния обект?
 • Как могат да бъдат доказани начислените заплати?
 • Как е уредено удължаването на срочните трудови договори в немското право?

Ние знаем колко е важно да се изяснят тези и още много подобни въпросите, както и да се вземат под внимание особеностите на правото, финансовата и данъчна система в Германия.

За да бъдат по-успешни Вашите бизнес начинания в Германия. Екипът ни може да Ви предложи цялостно консултиране и подпомагане както при преговорите с потенциални възложители, така и при изпълнението на договорите за строителство. При това ние взимаме под внимание всички правни, данъчно-счетоводни и икономически аспекти.

Нашите услуги за български компании в областта на строителството:

Посредничество:

 • Корпоративно планиране
 • Изготвяне на оферти за изпълнение на строителни обекти чрез договори за работа
 • Калкулиране и изготвяне на оферти
 • Превод и техническа помощ при провеждане на преговори с немски фирми
 • Представителство пред съответните служби в Германия
 • Pегистрация към Занаятчийската камарa в Германия

Цялостно данъчно консултиране:

 • Представляване пред данъчните служби в Германия
 • Изготвяне на ведомости за заплати
 • Подаване на заявления за освобождаване от ДОД
 • Регистрации за SOKA BAU
 • Изготвяне на годишни отчети и данъчни декларации (при наличие място на стопанска дейност)
 • Удостоверение за освобождаване от удръжката 15% строителен данък

Цялостно правно консултиране:

 • Трудовоправни консултации
 • Изготвяне и проверка на договорите
 • Правни консултации и подпомагане при проверки на място на строителния обект
 • Представляване пред митнически служби и защита пред властите
 • Подпомагане при събиране на вземания
 • Уформяне и организационни процедури по изготвяне на гаранции

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски