Данъчно консултиране

Steuerberatung Wirtschaftsberatung Firmengründung Bulgarien

Описание на услугата

С глобализацията възникват все повече икономически предизвикателства и въпроси от международното данъчно право. Нашите специалисти биха Ви помогнали да идентифицирате потенциалните рискове и да намерите най-добрите решения според спецификата на ситуацията.

Нашите услуги накратко:

  • Международно данъчно консултиране с фокус България и Германия
  • Данъчно планиране
  • Данъчно консултиране при избора на правна форма на дейността
  • Консултиране относно данъците и социалното осигуряване при командироване на работници в чужбина
  • Консултиране при наследства и дарения с международен елемент
  • Представителсво пред българските институции

Офиси / Партньорства