Запор на заплатата Какво трябва да знаем?

Pixabay

Описание на услугата

Налагането на запор върху трудовото възнаграждение на длъжник е регламентирано в чл. 446 от ГПК (Граждански процесуален кодекс).

Как се определя секвестируемата част от дохода?

Определянето на секвестируемата част от дохода зависи от два фактора:

  • брой на деца
  • размер на заплата

Това е регламентирано в чл. 446 от ГПК.

Какъв процент запор може да бъде наложен на заплатата?

Ако запорът е насочен върху трудовото възнаграждение или друг вид доходи, както и пенсия, чиито размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

  • При 300 лева месечно трудово възнаграждение – една четвърт част, ако длъжникът няма деца, и една пета, ако има.
  • При 300 – 600 лева месечно трудово възнаграждение – една трета част, ако длъжникът няма деца, и една четвърт, ако има.
  • При 600 – 1200 лева месечно трудово възнаграждение – една втора част, ако длъжникът няма деца, и една трета, ако има.
  • Над 1200 лева месечно трудово възнаграждение – горницата на 600 лева, ако длъжникът няма деца, и горницата над 800 лева, ако има.

Важно: Месечното трудово възнаграждение се определя, след приспадане на данъци и задължителните осигурителни вноски.

На кои приходи не може да бъде наложен запор?

Социалните пенсии, обезщетенията за майчинство, болнични, както и всякакъв друг вид социални плащания са несеквестируеми.

Ако имате допълнителни въпроси по темата запор на заплатата, немско-българска правна кантора Марсилие, Д-р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски адвокати, ще се радват да Ви бъдат полезни.

Български адвокати в Мюнхен, Германия

Българският адвокат в Мюнхен (Германия) Анна Тюнис-Бамбалска, обръща на Вашето внимание, че ако сте назначени на непълно работно време и размерът на брутното Ви възнаграждение е под минималната работна заплата за страната, то следва да уведомите съдебният изпълнител.

Офиси / Партньорства