Работно време

Описание на услугата

Определянето на дължимия труд по трудово-правното отношение става чрез определяне на работното време на служителите.

Как се определя работното време?

Съгласно чл. 136 от КТ е въведено масималното работно време, като максималната продължителност при 5 дневна седмица е 40 часа и съответно при 6 дневна – 46 часа.

Средната продължителност на работният ден е 8 часа.

Важно: при непълнолетните лица, съгл. чл. 305 ал. 3 от КТ, работното време не може да надвишава 36 часа седмично респ. 7 часа на ден.

Как се заплаща работното време?

Работното време бива пълно и непълно.

Пълният работен ден бива заплащан в редовен размер, като изплащането бива – дневно, седмично, месечно, но не и по-дълъг период от 6 месеца.

Непълното работно време бива изплащано съответно в умален размер респ. съгласно изработеното от служителя.

Извънредният труд е трудът, който бива изработван извън работното време.

Кога имам право на обедна почивка?

При нормална продължителност на работния ден респ. 8 часово работно време, първата почивка следва да бъде взета 2-2,5 часа след започване на работното време, а втората след 1,5-2 часа след почивката за хранене.

Видове почивки:

  • Междудневна почивка – съгл. чл. 152 от КТ, времето на междудневната почивка е 12 часа, като е между два последователни работни дни.
    Важно: законово изискване е междудневната почивка да бъде непрекъсната.
  • Седмична почивка – е почивка между две последователни работни седмици. Минималната продължителност на седмичната почивка е 48 часа. Почивката следва да бъде последователна и непрекъсната.
  • Празнични дни – полагането на работен труд по време на почивните дни следва да бъдат заплащани съгласно уговореното, но съгл. 264 от КТ не по-малко от двойният размер на трудовото възнаграждение.

Ако имате допълнителни въпроси по темата работно време, правна кантора Марсилие, Д р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски адвокати ще се радват да Ви бъдат от полза.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Българският адвокат в Германия Анна Тюнис Бамбалска, обръща на Вашето внимание, че осигуряването на почивка по време на работа е задължение на работодателя.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски