Прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие

Описание на услугата

Прекратяването на трудово-правните отношения по взаимно съгласие е регламентирано в чл. 325 ал. 1 от КТ (Кодекса на труда).

При какви обстоятелства може да се прекрати трудовият договор по взаимно съгласие?

Прекратяването на трудово-правните отношения по взаимно съгласие, страните на договора задължително трябва да са постигнали съгласие.

Прекратяването по взаимно съгласи може да се постигне във всеки един трудов договор, независимо дали той е срочен или безсрочен.

Задължен ли е работодателя да изпрати предизвестие при прекратяването на трудовият договор по взаимно съгласие?

При прекратяване на трудово-правните отношения съгл. чл. 325 ал. 1 от КТ, работодателя не е задължен да изпрати предизвестие към служителя си, като в такъв случай, изискването на обезщетение относно неспазено предизвестие съгл. чл. 220 ал. 1 и 2 от КТ е незаконосъобразно.

Има ли служителя право на обезщетение за безработица?

Дори и в случаите, когато служителя бъде освободен по взаимно съгласие на станите по договора, служителя има право на обезщетение за безработица. Важно е да бъдат спазени изискванията съгл. чл. 54 а. 1 от КСО:

  • лицето има регистрация като безработен в Агенцията по заетостта;
  • не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Реп. България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68А или професионална пенсия по чл. 168
  • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114 а, ал. 1 от КТ или законодателството на друга държава.

Размерът на обезщетението за безработица възлиза съгл. чл. 54 б, ал. 3 и ал. 4 от КСО е в размер на 4 месеца по 7,20 лева на ден (за 2013г.).

Ако имате допълнителни въпроси на темата прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие, правна кантора Марсилие, Д-р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски юристи ще се радват да Ви помогнат.

Българският адвокат в Германия Анна Тюнис-Бамбалска обръща на Вашето внимание, че по време на получаване на обезщетение за безработица, дори и то да е на минимална стойност, Вие сте здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.

Офиси / Партньорства