Прекратяване на трудово-правните отношения от страна на работодателя – права и задължения

Уволнение - адвокат в Мюнхен, ГерманияPixabay

Описание на услугата

Основанията, поради които работодателят може да прекрати трудово-правните отношения, са регламентирани в чл. 328 от КТ (Кодекса на труда).

При какви основания може работодателят да прекрати трудово-правните отношения?

Основанията за прекратяване на трудово-правните отношения са регламентирани в чл. 326 от КТ, такива са например:

 • обявяване на несъстоятелност на предприятието;
 • намаляване на обема на работата;
 • когато служителя няма необходимото образование респ. квалификация за работата;
 • при промяна на изискванията за изпълнение на работата, на които служителят не отговаря;
 • не обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор и пр.

Задължен ли е работодателя да отправи предизвестие до служителя?

В случаите, когато работодателят не може да отправи предизвестие до служителя за прекратяване на трудово-правните отношения, поради

 • отпуск на служителя;
 • временна неработоспособност;
 • в зависимост от статута на служителя,

работодателя трябва да получи предварително разрешение на инспекцията по труда съгл. чл. 333 от КТ.

Важно: Работодателя трябва да отправи законовосъобразно писмено предизвестие на служителя си за прекратяване на трудово-правните отношения. Ако този срок не бъде спазен, съгл. чл. 220, ал. 1 от КТ, работодателя дължи на служителя си обезщетение.

Кога може да се прекратят трудово-правните отношения без предизвестие?

Прекратяването на трудово-правните отношения без предизвестие са регламентирани в чл. 330 от КТ.

Работодателят може да прекрати трудово-правните отношения със заповед без предизвестие, когато:

 • служителя бива лишен с присъда респ. по административен ред от правото си да упражнява професията;
 • служителя отказва да заеме предложената му подходяща работа при трудоустояване;
 • служителят бива дисциплинарно уволнен и пр.

Могат ли да се прекратят трудово-правните отношения срещу уговорено обезщетение?

Прекратяване на трудово-правните отношения срещу уговорено обезщетение е регламентирано в чл. 331 от КТ. Предложението за прекратяване на трудовият договор е от страна на работодателя и в рамките на 7-дневен срок следва да бъде произнесено писмено становище респ. отговор на предложението от страна на служителя.

Ако имате допълнителни въпроси на темата прекратяване на трудово-правните отношения от страна на работодателя правна кантора Марсилие, Д-р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски адвокати ще се радват да Ви бъдат полезни.

Българският адвокат в Германия Анна Тюнис-Бамбалска обръща на Вашето внимание, че ако трудово-правните отношения бъдат прекратени чрез споразумение за обезщетение, то обезщетението следва да бъде на стойност не по-малко от четирикратния размер на последното получено брутно трудово възнаграждение.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Адвокат Анна Тюнис-Бамбалска, Ви съветва, ако Вашият трудов договор бъде прекратен без спазване на срока на предизвестието, то Ви се дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок, съгл. чл. 220 ал. 1 от КТ.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски