Платен отпуск

Описание на услугата

Кодексът на труда и Конституцията на Реп. България регламентират, че всеки служител има право на годишен отпуск.

Платен отпуск – кога мода да си взема платен отпуск?

Всеки служител има право на годишен платен отпуск, това е регламентирано в чл. 155, ал. 1 от КТ.

Важно: За упражняване на правото си на годишен платен отпуск, служителят трябва да има минимум 8 месеца трудов стаж, независимо дали е придобит при един или различни работодатели. Един път придобито това право, то се запазва до края на трудовата дейност на служителя.

Какъв е минималният размер на годишния платен отпуск?

Минималният размер на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни съгл. чл. 155 от КТ.

Важно: някои категории служители имат право на удължен платен отпуск. Това е регламентирано в чл. 155 ал. 5 от КТ. Тези категории биват определяни с наредба на Министерски съвет.

Кога имам право на допълнителен платен годишен отпуск?

Чл. 156 от КТ регламентира, че в следните случаи служителите имат право на допълнителен платен годишен отпуск:

  • работа при специфични условия и рискове за живота, които не могат да бъдат намалени респ. ограничени
  • работа при ненормиран работен ден

Служителят може да упражни правото си на отпуск чрез еднопстранна писмена молба.

Важно: В случаите, когато трудово-правното отношение бива прекратено, то съгл. чл. 224 ал. 1 от КТ, служителят има право да изиска парично обезщетение за неизползвания годишен отпсук.

Кога имам право на неплатен отпуск?

В чл. 160, ал. 1 от КТ е регламентирано, че при подаване на молба от страна на служителят, работодателя може да разреши неплатен отпуск. Такъв въд отпуск, не може да бъде наложен, освен ако не се направи волеизявление от страна на служителя.

Важно: Служителя има право да подаде молба за неплатен отпуск, независимо дали платеният отпуск е вече използван или не.

Ако имате допълнителни въпроси на темата платен отпуск, адвокатска кантора Марсилие, Д р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски юристи ще се радват да Ви бъдат полезни.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски