Отпуск по майчинство – какво трябва да знам?

Описание на услугата

Отпускането и заплащането на парично обезщетение за майчинство е регламентиран в КСО (Кодекса на социалното осигуряване) и в НПОПДОО (Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване)

Колко време е регламентирал Закона за майчинството?

Законът предвижда 410 дни годишен отпуск по майчинство. 45 дни се взимат задължително преди предполагаемата дата на раждане.

Какъв е разметър на паричното обезщетение за бременност?

Паричното обезщетение за бременност възлиза на 90% от средното дневно брутно трудово възнаграждени респ. среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски.

Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение от внесените осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 месеца преди отпуска по бременност и само и единствено тогава, когато имат натрупани 12 месеца общ осигурителен стаж за този риск.

Кой изплаща обезщетението за бременност?

Обезщетението за бременност не се изплаща от работодателя, а от НОИ (Националния осигурителен институт. За тази цел, следва всички задължителни осигурителни вноски да бъдат внесени.

Какъв вид обезщетения предвижда НОИ?

При настъпване на майчинството, Националния осигурителен институт предвижда следните обезщетения:

  • Обезщетение при бременност и раждане в срок от 410 дни;
  • Обезщетение в размер 50 на 100 при бременност и раждане за срок до 410 дни, като отпускът не се използва;
  • Обезщетение в срок до 15 дни при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
  • Обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни и пр.

Какви са условията за получаване на обезщетение за майчинство?

Обезщетение за майчинство имат право да получат само лицата, които са осигурени за риска „Общо заболяване и майчинство. Условията, които трябва да бъдат изпълнени са следните:

  • Лицата към началото на майчинството са осигурени;
  • Лицата имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск;
  • Лицата имат разрешение от рабодотеля си за съответния отпуск.

Възможно ли е да се получава обезщетение за майчинство и едновременно с това да се работи?

Това е възможно след 135-тия ден на майчинството. Сключването на трудов договор не се отразява на обезщетението за майчинство.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Ако имате допълнителни въпроси по темата отпуск по майчинство, адвокатска кантора Марсилие, Д-р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски адвокати ще се радват да Ви бъдат от полза.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски