Минимална работна заплата

Описание на услугата

На правителствено заседание през 2016г., бе взето решение за увеличаване на минималната работна заплата, чиято стойност от 01.01.2017г. ще стигне 460 лв. Очаква се сумата да се запази и през 2018 и 2019 г.

Как става определянето на минималната работна заплата?

Минималната работна заплата бива съгласно КТ (Кодекс на труда) определяна, в съответствие с чл. 48 от КТ, служителите имат право на минимално трудово възнаграждение.

Определянето на минималната работна заплата важи за цялата страна, като няма секторни и пр. минимални заплати.

Какво се вписва в трудовият договор?

В трудовия договор бива вписвана сумата, за която ще бъде назначен служителят.

Важно: изплащането на уговореното (минимално) трудово възнаграждение от страна на работодателя е негово задължение. Не се съгласявайте на по-ниско възнаграждение, защото това е противозаконно.

Има ли работодателят право да заменя паричното възнаграждение с ваучери?

Съгл. чл. 269 от КТ, работодателят е задължен да изплаща месечното трудово възнаграждение в пари. Ваучерите, биха могли да бъдат отчетени като надбавка, но не и като трудово възнаграждение.

Има ли възможност да бъде запорирана минималната работна заплата?

Налагането на запор върху трудовото възнаграждение и пенсия са допустимо, но в законосъобразни мерки. Мерките биват определяни от Закона.

Важно: запор върху цялото трудово възнаграждение е незаконосъобразно, както и налагане на запор, който надвишата законовата мярка за допустимост.

Ако имате допълнителни въпроси на темата относно минималната работна заплата, правна кантора Марсилие, Д-р Майер и Д-р Гунтнер и техния екип от българо-немски адвокати ще се радват да Ви бъдат полезни.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Българо-немският юрист Анна Тюнис-Бамбалска обръща на Вашето внимание, че при нередовното плащане на месечното (минимално) трудово възнаграждение, би могло да бъде причина за подаване на молба за напускане без предизвестие.

Важно да се спомене е, че минималното трудово възнаграждение в България и Германия е много различно и бива строго определяно от нуждите на служителя. Въпреки това, българоският адвокат в Мюнхен, Германия – Анна Тюнис-Бамбалска, Ви съветва да обсъдите месечното си възнаграждение с Вашия работодател.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски