Извънработен труд

Описание на услугата

Извънреден труд бива полаган, когато се полага труд извън установеното в трудовия договор работно време, почивни дни и/или по на официални празници. Полагането на извънработния труд е регламентиран в КТ (Кодекс на труда).

Кога имам право да извършвам извънработен труд?

Извършването на извънработен труд става само чрез налагане на заповед от страна на работодателя и/или негов представител.

Важно: Съгл. КТ (Кодекс на труда) извънработният труд е забранен. Изключения са случаите, когато:

  • усилена сезонна работа;
  • довършване на започната работа, която не е могла да бъде свършена по време на работното време;
  • работа в отбраната на страната и др.

Изключенията за полагане на извънработен труд са регламентирани в чл. 144 от КТ.

Каква може да е продължителността на извънработния труд?

Съгл. чл. 146 ал. 1 от КТ, служителят няма право в рамките на една календарна година да надвишава 150 часа извънработен труд.

Кога не мога да полагам извънработен труд?

Освен в регламентираните случаи в чл. 144 от КТ, съгл. чл. 147 от КТ, не се разрешава полагането на извънработен труд, в случаите, когато работниците:

  • работят във вредна за здравето среда;
  • извършват работа при специфични условия.

Ако имате допълнителни въпроси, по темата извънреден труд, адвокатска кантора Марсилие, Д-р Майер и Д-р Гунтнер и техният екип от българо-немски адвокати, ще се радват да Ви бъдат от полза.

Българският адвокат в Германия Бамбалска, обръща на Вашето внимание, че е Ваше право да откажете да полагате извънреден труд, ако не са спазени изискванията на Кодекса на труда.

Важно: бременни жени и непълнолетни лица нямат право да полагат извънреден труд.

Българо-немският адвокат Анна Тюнис-Бамбалска обръща на Вашето внимание, че извънреденият труд, който един служител може да полага за седмица, месеци и година е строго определен в Закона.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

В случаите, когато работодателят не Ви изплаща законосъобразно извънредният труд, то българският адвокат в Мюнхен, Германия – Анна Тюнис-Бамбалска, Ви съветва да се обърнете към юрист, чрез който да изискате обезщетение от работодателя си.

Офиси / Партньорства