Правни услуги

Steuerberatung Wirtschaftsberatung Firmengründung Bulgarien

Описание на услугата

Предмет на дейност на правното сдружение са всички области на немското и българското право. С долу изброените примери Ви предлагаме едно кратко резюме от дейността ни:

Борсово, банково и акционерно право

 • Право на капиталовия пазар и борсите
 • Акционерно право
 • Банково право
 • Предборсови акции
 • Търговия с ценни книжа
 • Участие в капиталови дружества

Търговско и корпоративно право

 • Учредяване на фирми и сдружения
 • Придружаване в период на производство по ликвидация или несъстоятелност
 • Вписване в търговски регистър
 • Консултации при избор и създаване на конкретно дружество
 • Преименуване и урегулиране при сменяне на съдружниците

Недвижими имоти

 • Подготовка за придобиване или продажба на един недвижим имот в България или Германия
 • Подготовка и придружаване на дългосрочни наемни, арендни и ипотечни договори
 • Изработване на становища на вещи лица относно собственост
 • Законови ограничения и други тежести
 • Права по реституцията

Международно частно право

 • Изпълнение на немски решения в България

Арести и запори на сметки

Европейско право

 • Помощи в Европейския съюз и права по подпомагането
 • Двойно гражданство
 • Търговско право със специален фокус върху свободната търговия в рамките на ЕС

Облигационно право

 • Изготвяне на договор, съобразен с интересите, правата и задълженията на двете страни
 • Подготвяне и набавяне на необходимите документи
 • Анализ на правни и икономически обстоятелства
 • Набавяне на необходимите разрешителни и регистрации

Трудово право

 • Защита при съкращения
 • Преговори по сумите за обезщетение
 • Изготвяне на трудови договори
 • Сътрудничество при сблъсък на интересите и възможности за разрешение

Наследствено и семейно право

Изготвяне на брачни договори

 • Международни и национални процедури в производство на развод
 • Права по издръжка и родителски права
 • Придружаване и консултиране при изготвяне на завещания
 • Придружаване в регламентиране на наследствени отношения

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с "Ташева и партньори"
София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски