Януари 2021

Мюхнен, Германия


Реформата на брокерската комисионна в Германия от 23.12.2020 г. Какво ще се промени?

Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0, Email: bambalska@mmg-bg.de


Реформата на брокерската комисионна в Германия от 23.12.2020
Реформата на брокерската комисионна в Германия от 23.12.2020 – @ Pixabay

През месец май 2020 г. Федералният кабинет се споразумя за реформа в комисионната за посредничество, а именно разходите за възнаграждението на посредника при продажбата на недвижим имот вече ще бъдат поделяни между продавача и купувача. Промените и регламентацията им са закрепени в нов закон. Какво означава реформата и какви са съпътстващите промени, ще бъде разгледано в текста.

Какъв беше принципът на заплащане досега?

Основният принцип, който беше следван в практиката до момента, беше комисионната да се заплаща от страната, която поръчва услугата. В повечето федерални провинции и преди 2020 г. комисионната на брокера беше разделяна между страните, но все пак в немалко провинции възнаграждението беше заплащано изцяло от купувача на недвижимия имот. До приемането на настоящия закон липсваше стриктна и обвързваща регламентация.

Кой носи задължението да плати комисионната на брокера съгласно новия закон?

Новият закон предвижда, че продавачите и купувачите на недвижими имоти в рамките на цялата страна трябва да си разделят по равно таксата за брокерската услуга. И двете страни ще трябва да поемат равна част от комисионната. Заплащане съгласно предишния приложим едностранен принцип няма да е допустимо за в бъдеще.

Важно е тук да се отбележи, че инвеститорите, които планират вложение в жилищни и търговски сгради, няма да бъдат засегнати от промените, породени от реформата. Новият закон не засяга този сегмент от пазара, тъй като тези недвижими имоти се купуват и продават с търговска цел, а не обслужват собствена жилищна нужда. Как се определя коя страна дължи цялата и част от комисионната за брокерската услуга при този тип имоти, продължава да е въпрос на преговори между страните или се определя от пазарната среда.

От кога се прилага реформата?

Новият закон за заплащането на брокерската комисионна и с това съответните промени влизат в сила на 23.12.2020 г.

Има ли изключения от новия принцип?

И след законовата регламентация на равната подялба на посредническата комисионна е възможно изключение. Таксата за брокерската услуга може да бъде платена и изцяло от продавача, само когато той изрично е изразил желание за това.

Какви са предимствата на новия закон?

На първо място новият закон ще донесе повече справедливост в пазара на недвижими имоти и представлява голям позитив за купувачите, облекчаквайки разходите за придобиване на недвижими имоти. Още повече, че регламентацията на правилата е повсеместна, което носи единство и сигурност на пазара. От друга страна и в работата на брокерите ще се наблюдава повече професионализъм, обслужвайки еднакво добре интереса и на продавачите и на купувачите, които ще им заплащат възнаграждението по равно.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски