Разрешено ли е да шофирам автомобил с български регистрационни номера в Германия?

В следващите редове ще бъдат разгледани основните въпроси по отношение на шофирането с български регистрационни номера в Германия, дължимите данъци и валидността на шофьорската книжка.

Разрешено ли е да шофирам автомобил с български регистрационни номера в Германия?

Поначало е разрешено моторни превозни средства с български регистрационни номера временно да вземат участие в движението по немската пътна мрежа, в случай, че за тях има издадено валидно удостоверение за регистрация и водачът няма постоянно местожителство в Германия. Превозните средства се допускат до участие в движението по пътищата на страната, само ако са технически изправни.

Какво означава временно участие?

За временен се счита период до една година. Срокът започва да тече от деня на преминаване границата на Република Германия.

За какъв период от време е разрешено да шофирам автомобил с български регистрационни номера без пререгистрация в Германия?

В случай, че запазите местожителството си в България, престоят Ви в Германия е по-кратък от една година и ползвате автомобила за лична употреба, не е необходимо да го пререгистрирате в Германия, нито да плащате данъци за него. Автомобилът Ви остава регистриран в България. Освобождаването от данък отпада, ако превозните средства служат като средства за платен превоз на пътници или стоки, или се използват от лице, което има местожителство или обичайно пребиваване в Германия.

Кога съм задължен да регистрирам автомобила си в Германия и да плащам данъци за него?

Задължен сте да пререгистрирате Вашия автомобил, ако престоят Ви в Германия не е временнен, т.е. имате постоянно местожителство в Германия. Автомобилът Ви трябва задължително да бъде пререгистриран, ако престоят Ви е пo- дълъг от една година. Автомобилът подлежи съответно на облагане с данък върху моторните превозни средства. Падежът настъпва след изрично изискване от страна на Финасовата служба. Данъкът се заплаща предварително за съответната година.

Кога трябва да се сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС?

При престой до една година не е необходимо сключването на горепосочената застраховка в Германия, в случай, че притежавате международна зелена карта. След пререгистрация на превозното средство в Германия следва своевременно да сключите задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС със застрахователно дружество в Германия.

Валидно ли е в Германия свидетелство за управление, издадено в Бългрия?

Притежателите на валидно свидетелство за управление, издадено в България, които обичайно пребивават в Германия, имат право да шофират под условие моторни превозни средства в Германия. Водачът следва да има на разположение превод на свидетелството за управление на немски език. Разрешението за шоифирне отпада за водачи, на които е отнето свитетеството за управление или е наложена забрана за шофиране.

Ако имате нужда от допълнителна информация или съвет Ви препоръчваме да се обърнете към адвокат Анна Тьонис-Бамбалска – специалист по българско и немско право.

За контакти:

Prinzregentenstr. 95, 81667 München
Tel: +49 89 477 022
Fax: +49 89 470 761-6
E-Mail: info@bulgarischekanzlei.de

6 thoughts on “Разрешено ли е да шофирам автомобил с български регистрационни номера в Германия?

 1. Благодаря за статията, интересна е. Но не казва нищо за карането на лизингов автомобил (сключен лизинг в България) до и над една година във Федералната република – данъци, застраховки и т.н.?

 2. Шофьорска книжка, издадена от държава от ЕС, се признава навсякъде в Съюза.  

  Това означава, че когато се премествате в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да подменяте свидетелството си за управление на МПС. Можете да шофирате в новата страна с настоящото си свидетелство за управление, ако:

  то е валидно,сте навършили необходимата възраст , за да управлявате превозно средство от съответната категориято не е отнето временно, не е ограничено или не е анулирано в страната на издаване.

  Категориите AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE също се признават в другите страни от ЕС.

  Когато срокът на валидност на вашата шофьорска книжка изтече, трябва да я подновите в страната, в която пребивавате обичайно.

  Новата шофьорска книжка може да е с различен срок на валидност и за нея ще важат ограниченията/условията, които се прилагат в новата страна.

 3. Имам адресна регистрация и съм в квартира без договор защото нямам трудов договор още не работя колко време мога да си карам колата с български номера

 4. В случай, че слез първата година си сменя автомобила с друг, който отново е с Българска регистрация, задължен ли съм да го пререгистрирам или отново имам 1 година?

 5. Хора,явно никой не обича да чете и тълкува всичко в своя полза така както му изнася!!!Написано ви е -„…….и водачът няма постоянно местожителство в Германия’!!!!!!!!!!!!От деня в който имате регистрация в Германия,трябва да отидете и да регистрирате колата си на отчет в тяхната администрация и да плащате данък на колата си там!Това с едната година са ‘митове и легенди’ и се отнася за съвсем друго нещо!С едно изречение-имате ли адресна регистрация в DE,значи това с едната година нищо не значи!!!

Comments are closed.

Офиси / Партньорства