Октомври 2019

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
0049.89.477022
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Prinzregentenplatz 23,
81675 Мюнхен, Германия
Email:
muenchen@mmg-bg.de
Прекратяване на наемния договор от наемодателя
С болничен лист
в Германия
Трудов договор в Германия
Първи трудов договор – за какво трябва да внимавам?

Какво означава за Вас и Вашия партньор да сте „разделени“?

Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска

Какво означава за Вас и Вашия партньор да сте „разделени“ – в Германия?

Най важното накратко

  1. Какво означава съпрузите да живеят „разделно“?
  2. Кога е от значение статусът „разделени“?
  3. Коя служба трябва да бъде уведомена?
  4. Дължи ли се издръжка след раздяла?

Не винаги бракът между съпрузите трае до края на живота им, понякога се налага бракът да бъде разтрогнат чрез развод. Според немското законодателство преди да се стигне до развод съпрузите трябва да живеят една година разделени.

Какво означава това?

В § 1567 BGB е дадено легално определение на понятието „разделени“. Според закона, съпрузите са разделени, когато между тях вече не съществува семейна общност, дори и когато продължават да живеят заедно. 

По- конкретно това се изразява в следното:

  • Всеки от разделените съпрузи води собствено домакинство – всеки готви, чисти, пазарува за себе си и т.н.
  • Партньорите нощуват отделно. В случай, че продължават да делят едно жилище, то общите помещения като баня, кухня, могат да се ползват от всеки, разбира се.
  • Финансите на съпрузите трябва също да бъдат отделни.

С Вашия партньор трябва да бъдете разделени по смисъла на закона поне една година, за да можете да се разведете според немското право. Тази година се нарича „Trennungsjahr” – “година на раздяла“ и едва след изминаването ѝ може да се стигне до развод.

Кога и как се обозначава началото на раздялата?

За да бъде доказано, че е изминала годината на раздяла, нейното начало трябва да бъде обозначено. Това обикновено става, когато единият от партньорите недвусмислено заяви на другия, че желае да се разделят. За по-лесно доказване и нагледност можете да направите това писмено, например с писмо за раздяла, имейл. Устната раздяла в присъствието на свидетел, изнасянето от семейното жилище или заживяване с нов партньор също са достатъчно ясни действия.

Важно! Дори да смятате, че сте се разделили временно, по-добре е да отбележите началото на раздялата по някакъв начин, тъй като в последствие някой от партньорите може да поиска развод и времетраенето на раздялата ще трябва се докаже. Не е необходимо да уведомявате съда за Вашата раздяла. Тя е важна предпоставка при попълването на молбата за развод, но обичайно е достатъчно само датата да бъде упомената в заявлението, стига другата страна да няма възражение.

Деклариране на промяната пред данъчната служба?

Докато съдът не се вълнува от промяната на Вашия статус, то данъчната служба е заинтересувана от това, тъй като за партньорите раздялата означава и данъчна промяна.

Бракът носи известни данъчни предимства за партньорите и понякога те не желаят да се разведат и след годината на раздялата, за да продължат да ги ползват. Но един от двамата партньори трябва да подаде декларация за промяна на статута в местната данъчна служба. Това трябва да бъде направено най-късно в годината, следваща годината на раздялата. Изключение от това правило е статусът – разделени с дете. Партньорът, с който остава да живее детето, ще продължи да бъде в по-благоприятния данъчен клас.

Колко време може да продължи раздялата преди развод?

Тук правилен отговор няма, тъй като това решение е изцяло във властта на съпрузите. Може и никога да не се стигне до развод, щом това положение ги устройва. Независимо, че са разделени обаче, партньорите остават женени пред закона.

Раздялата без развод също носи някои предимства, например общата семейна застраховка в Здравната каса или претенцията за издръжка по време на раздялата.

Кой има право на издръжка при раздялата?

При някои двойки на дневен ред стои и въпросът за издръжката след раздялата. Нейната цел е да осигури начин на живот, сходен на този до момента. Правилото при нейното определяне обичайно е, че икономически по-слабата страна има право да потърси подходяща издръжка от другия съпруг, съобразно финансовите възможности и нужди на двете страни. Но има и други критерии във всеки конкретен случай, които се вземат предвид, съгласно § 1361 BGB.

Издръжката обикновено се дължи за целия период на раздялата. Правото на издръжка не може да бъде отказано предварително, например клауза в брачния договор, че издръжка при раздяла няма да се дължи. Такива клаузи са невалидни.

Издръжката може и да бъде отказана в определени случаи, предвидени в § 1579 BGB. Например, ако бракът е бил твърде кратък, ако търсещият издръжка е заживял с нов партньор, ако се е провинил по отношение на партньора си (извършил е престъпление спрямо него или роднините му) и при други сериозни поводи.

Ако с Вашия партньор сте решили да се разделите и имате въпроси относно правната страна на нещата, можете да се обърнете към адвокат. Компетентната правна помощ ще Ви даде спокойствие при решаването на съпътстващите финансови и правни въпроси, както и ще Ви напътства при евентуален последващ развод.

Офиси / Партньорства