Юли 2023

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Шофиране в нетрезво състояние в Германия. Наказания и допустима концентрация на алкохол.
Шофиране в нетрезво състояние в Германия. Наказания и допустима концентрация на алкохол.
Какво се случва с годишния отпуск при смяна на работата?
Какво се случва с годишния отпуск при смяна на работата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?

Работа въпреки отпуск по болест: позволено или не?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Работа въпреки отпуск по болест: позволено или не?
Photo by Pexels.com

Да се появиш болен в офиса или на работа никога не е добра идея. Според проучване по-голямата част от всички работещи хора ходят на работа, въпреки че са болни. Позволено ли е изобщо да се работи въпреки болничния? Какво гласи законът? А какво става със застрахователното покритие? 

Според проучването „Работа 2022″ на здравноосигурителната каса Pronova BKK в Германия между 12000 служители се оказва, че работата във влошено здравословно състояние е ежедневие за повечето работещи хора. Годините на пандемия очевидно не са променили много в това отношение. Цели девет процента от заболелите заявяват, че ще работят в офиса, ако заболяването протича леко, въпреки положителните тестове. Според проучването почти всеки десети заразен с коронавирус също е ходил на работа въпреки заболяването. Други 20% също ходят на работа със заразни инфекции. Най-често служителите ходят на работа въпреки болките в гърба (49%), а 38% – въпреки алергиите, сочи проучването. Едва 28% от германците остават вкъщи, когато са болни.

От медицинска гледна точка работата въпреки заболяването очевидно е противоречива. Тези, които не отделят време за лечение на вирусни заболявания, рискуват да атакуват и сърцето или други органи или потиснатите с лекарства симптоми да се влошат. Тъй като останалите служители в офиса също могат да бъдат заразени, присъствието там е необоснован риск. 

Какви са изискванията на трудовото и осигурителното законодателство?

По принцип болничният лист за неработоспособност на служителя не представлява забрана за работа, а само прогноза на лекаря за очакваното развитие на заболяването. Следователно работникът или служителят може да се върне на работа въпреки болничния лист, ако се чувства здрав и годен да работи отново.

Няма възражения и по осигурителното право, съгласно разпоредбите за осигуряване за злополука в чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 2 SGB VII и за здравно осигуряване в чл. 5, ал. 1, т. 1 SGB V. Това не се отнася за забраните за наемане на работа, като например тези, които могат да се прилагат за бременни жени. 

В случай на инфекция с коронавирус продължават да се прилагат специалните разпоредби на федералните провинции, като всички те съдържат задължение за изолиране у дома. 

Работодателите носят ли отговорност?

Като общо правило, ако служителите са неспособни да работят и работодателят въпреки това ги използва, той може да наруши задължението си за полагане на грижи и да бъде задължен да плати обезщетение. Неработоспособността се обявява, когато работникът обективно вече не е в състояние да извършва работата, за която отговаря по силата на трудовия договор, или има опасност да влоши състоянието си.

Ако служител, който все още официално е в отпуск по болест, се върне на работа по-рано, работодателят трябва да се увери дали той действително е годен за работа. В такъв случай не е необходимо да изисква медицинско удостоверение за работоспособност, а е достатъчно волеизявлението на работника.

Може ли да се изисква медицинска бележка в случай на съмнение?

Въпреки че работодателите често изискват медицинска бележка, в германската здравна система няма такова нещо. Ако служителят е очевидно здрав, той или тя може просто да се върне на работа въпреки болничния лист. В края на краищата удостоверението за неработоспособност е само прогноза.

Ако обаче особени обстоятелства сочат, че служителят все още не е в състояние да се върне на работа, работодателят трябва при необходимост да извика служебен лекар или по друг начин да провери здравословното му състояние в рамките на задължението си за полагане на грижи. В този случай може да изисква от служителя медицинска бележка, с която да удостовери, че е за годен за работа.

Имат ли и служителите задължения?

Служителите не трябва да крият от работодателя си, че не могат да работят, тъй като и те имат задължение за полагане на грижи. Ако може да се предвиди, че ще застрашат възстановяването си или дори ще влошат здравословното си състояние, като отидат на работа преждевременно, те трябва да спазят предписаното им време за лечение. Освен това не трябва да правят нищо в свободното си време, което би могло да застраши възстановяването им. 

Остава ли застрахователното покритие, ако служителят работи въпреки отпуска по болест? 

Служителите, които се връщат на работа по-рано въпреки болничния, имат обичайното застрахователно покритие по задължителната застраховка срещу злополука, както и по обичайното здравно осигуряване. Застрахователното покритие включва и пътуванията до работното място. По принцип това се отнася и за краткосрочно връщане на работа. 

Така работник, който не може да извършва обичайната си дейност, например поради счупен крак, може да присъства за кратко време на задължително професионално събитие – въпреки че е в отпуск по болест за още три седмици. Това обаче винаги предполага, че появяването му на работа е по негово собствено желание и възстановяването му не е застрашено.

Във всички случаи, ако желаете да се върнете на работа преди изтичането на отпуска по болест, е препоръчително да се свържете предварително с работодателя. Така при евентуална злополука ще бъде ясно, че тя може да бъде характеризирана като трудова.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски