Работа в чужбина – Европейския съюз. Какви са правата ни?

Работа в чужбина, Европейски съюзPixabay

След завършване на висшето си образование, много от нас опитват да започнат работа по завършената от тях специалност, но за съжаление възможностите, предлагани в държавата ни са ограничени, карайки много от младите хора да търсят алтернатива, започвайки работа в чужбина – Германия или друга членка в Европейския съюз. Тук се сблъскваме с правата на българските граждани в ЕС. В какво се изразяват те? Какво заплащане може да очакваме в страните членки (Германия, Белгия и т.н.)? Равнопоставени ли сме с местните граждани, работещи в сферата? Какви мерки можем да предприемем при дискриминация на работното място?

Какви възможности ни предоставя Европейския съюз за работа в чужбина?

 • Можете да получите безплатна информация относно свободните работни места и възможности за професионално обучение в ЕС – използвайки Европейската служба за заетост (EURES).
 • Имаме право свободно да се предвижване в рамките на 28-те държави членки.
 • Имаме право на престой до 3 месеца, след представяне на лична карта или паспорт.
 • Можем да работим за неопределен период от време в дадената страна – при сключване на трудов договор или стартиране на собствен бизнес – имате на разположение българаски адвокати в Германия, които могат да Ви окажат съдействие при започване на дейност в страната (на български и немски език).
 • Имаме право да се установим в държава членка на ЕС при започване на собствен бизнес – при упражняване свободна професия, откриване на търговско представителство или клон на собствена фирма или откриване дъщерна такава, във въпросната държава.
 • Можем свободно да кандидатстваме за всяко работно място, в държавите членки на Европейския съюз, като имаме предимство над всички работници, граждани на страни извън ЕС. Също така сме и равнопоставени на гражданите на страната, в която кандидатстваме.

Дадени държави имат ограничения за конретни длъжности (най-често държавни администрации), поради това в някои европейски държави не може да се кандидатства за работа в министерство или в някоя от държавните агенции. При въпроси относно ограниченията в Германия за определени професии, можете да се обърнете към нашия екип от немско-български адвокати в Мюнхен, Германия.

Какви права имаме като работници в рамките на Европейския съюз?

Европейският съюз забранява всякаква дискриминация, това означава, че ни се гарантира упражняването на труд при същите условия равни на местните работещи, сред които:

 • равни условия за наемане;
 • равни условия на труд;
 • равно възнаграждение;
 • право на пенсия;
 • възможност да вземем семейството си с нас в съответната държава;
 • еднакви предпоставки за уволнение;
 • еднакви социални права – обезщетения и други;
 • право на придобиване и ползване на земи и сгради;
 • право на еднакви данъчни предимства (облекчения);
 • равен достъп до обучение в професионални училища и центрове за допълнителна квалификация;

На работодателите е забранено да установяват допълнителни правила и условия за наемане или квоти, които се отнасят единствено за чужденци, граждани на ЕС, но не се отнасят до местните граждани. Разрешено е единствено да има изискване за конкретна езиковата квалификация.

Как да постъпим, когато сме жертви на дискриминация?

Ако някое от изброените по-горе условия не бъдат изпълнени от работодателите, то сте жертви на дискриминация и като гражданин на държава членка в Европейския съюз, имате право да подадете жалба и да потърсите правата си по съдебен път. Обърнете се към нашите немско-български адвокати в Германия, които ще Ви съдействат при разрешаването на правни проблеми, свързани с дискриминацията в страна от ЕС.

3 thoughts on “Работа в чужбина – Европейския съюз. Какви са правата ни?

 1. Здравейте искам да попитам как стоят нещата с пенсионирането. Имам трудов стаж в Чехия 22години. Какви документи са нужни и къде трябва даги подам в коя държава? В момента живея в България и искам да си остана в родната си страна.Благодаря ви предварително.

 2. Работех ф фабрика за пилешкото месо кадето не бях на пълен работен ден в различни дни с обществените че за няколко души в това число биха и аз несамо това а ежедневни изпит с дни наред работех сам на лента на която би гребло да сме наи малко трима по късно бя оволнен ми казаха че много се вслушвам и неработя тека ме оволиха без пречина

Comments are closed.

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски