Проверка на идентичността при откриване на банкова сметка и отпускане на кредит

Pixabay

Законът за мерките срещу изпирането на пари задължава извършването на „Проверка на самоличността“ на клиенти на банките и тези на други „икономически оправомощените лица“. И по-конкретно това трябва да се прави при извършването на конкретни банкови операции.

Имайте предвид, че Посолството на Германия в София не може да извършва този тип проверки, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари . Можете да се възползвате от следните начини за проверка на самоличността в чужбина:

  • При наличието на клонове на същата банка в чужбина, то може да се извърши в тях. Също така, някои банки предоставят възможност за видео идентификация.
  • При съществуващо договорно споразумение със съответните банки, проверката на самоличността може да се извършва от Търговските камари в чужбина.
  • В т.нар. еквивалентни трети държави или страни от Европейския съюз, идентификацията на самоличността може да бъде извършена от адвокати и нотариуси, както и други банки.

За кандидат-студенти, за които е необходима виза съгл. §16 от Закона за пребиваването (AufentG), важат изключения, ако те желаят да открият блокирана сметка.

Обърнете се към нашият екип от немско-български адвокати, които ще се радват да Ви бъдат полезни при извършването на подобен тип проверки на самоличността, в страни членки на ЕС, предлагайки съдействие на български и немски език.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски