Признава ли се трудовият стаж придобит в чужбина?

Признава ли се трудов стаж, придобит в чужбинаPixabay

Условия за придобиване на трудов стаж в чужбина

За да придобивате трудов стаж в чужбина е необходимо да сте назначен на работа от Вашия работодател по трудово правоотношение (с трудов договор), което да се признава за такова от държавата в която полагате труд. Българският адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска Ви обръща внимание, че само при тези обстоятелства и в България стажът Ви ще бъде зачетен като трудов.

Трудов стаж придобит в Европейския съюз и други страни

В случай, че работите в която и да е от страните членки на ЕС, включително и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, трудовият Ви стаж ще бъде признат безпроблемно в България.

Добре е да знаете, че във всеки от случаите на трудови правоотношения в страни извън горепосочените следва да се направи справка дали съответната страна и България имат сключени взаимни социалноосигурителни споразумения. Подобни правни споразумения България е сключила с Канада, Русия, Украйна, Молдова, Израел, Тунис и много др. Важно е да сте информирани, че към момента България няма подобни договорености със САЩ. Друга особеност е, че всички действащи към момента международни документи не са с еднакви условия. Немско-българската ни правна кантора в Германия може да Ви даде повече информация относно международните трудови взаимоотношения на конкретната държава в която работите с България.

Необходими документи за доказване на трудов стаж придобит в чужбина

Нашите юристите в Германия Ви обръщат внимание, че доказването на трудовия Ви стаж става с документи, които трябва да са преведени на български език и валидни съгласно трудовото законодателство, както в България, така и в страната в която сте работил.

Изисква се документите доказващи трудовите Ви правоотношения в чужбина да са удостоверени с апостил (щемпел) на компетентния орган в държавата в която сте работил, след което преводът им да се завери в Министерство на външните работи на България (МВнР). При наличие на сключен договор за правна помощ между България и страната от която представяте трудовите си документи, апостилът не е необходим, но остава изискването за превеждането и заверяването им в МВнР. Свържете се с нас, за да Ви ориентираме бързо и лесно, кои страни имат сключен подобен договор с България.

Признаване на трудовия стаж придобит в чужбина от българската осигурителна администрация

Съгласно наличните и действащи международните трудови споразумения, информация относно трудовия Ви стаж в чужбина компетентната българска осигурителна администрация – Националния осигурителен институт (НОИ) – следва да получи служебно от конкретната държава в която сте работили. Полезно е да знаете, че можете да се възползвате и от електронните услуги на НОИ, като придобиете персонален идентификационен код с който да следите периодите и осигурителните стойности на трудовия си стаж. Българският адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска Ви обръща внимание, че признаването на трудовия Ви стаж в България ще Ви гарантира възможността да се възползвате от всички права на трудовото законодателство в България, като майчиството, отпуска по болест, пенсията и др.

Български адвокати в Мюнхен, Германия

Нашата немско-българска адвокатска кантора – Марсилие, Др. Мейер & Др. Гунтнер е на разположение за да отговори на всички Ваши въпроси при преминаването Ви през процедурата по признаване в България на трудовия Ви стаж придобит в чужбина.

One thought on “Признава ли се трудовият стаж придобит в чужбина?

Comments are closed.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски