Април 2022

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Законови промени в Германия през 2022 г.
Законови промени в Германия през 2022 г.
Прозрачността на заплатите в Германия
Прозрачността на заплатите в Германия
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение.
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение – за какво да внимавате?

Прекратяване на трудовия договор поради отказ от ваксиниране при 2G?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Прекратяване на трудовия договор поради отказ от ваксиниране при 2G?
Photo by Pexels.com

От 15 март 2022 г. в сферата на здравеопазването има изискване за ваксинация срещу COVID-19. Какво точно означава това изискване и възможно ли е отказващите ваксинация да бъдат уволнени на това основание? В текста ще бъде разгледана и ситуацията за служителите извън здравната система.

 1. Какво означава задължителната ваксинация в здравеопазването?
 2. Могат ли работодателите да уволнят неваксинирани служители?
 3. Ще продължат ли неваксинираните служители да получават заплащането си?
 4. Прекратяване без предизвестие извън сферата на здравеопазването.

1. Какво означава задължителната ваксинация в здравеопазването?

Към момента задължение за ваксинация съществува само в сферата на здравеопазването и е предвидено да се прилага до 31-ви декември 2022 г. Задължението не е абсолютно, а всъщност е задължение за 2G (ваксинирани или преболедували).

Това правило засяга служителите, които работят в някое от направленията, изброени в чл. 20a IfSG. (Закона за защита от инфекции) Това са болници, бърза помощ, рехабилитации, диализи, акушерски, стоматологични практики, практики на други професии в областта на човешкото здраве, заведения за обслужване и настаняване на възрастни хора, инвалиди или хора, нуждаещи се от грижи и други подобни заведения, предвидени в закона. Освен това позицията на служителите или близостта до пациентите не е от значение, задължението важи за всички, включително и за транспортния, кухненския и почистващия персонал.

Служителите трябваше да предоставят доказателство за имунизационния си статус най-късно до 15-ти март 2022 г. След изтичане на неговата валидност те трябва да представят ново доказателство в рамките на един месец. Ако не могат да бъдат ваксинирани по медицински причини, също трябва да докажат това със съответното медицинско свидетелство.

Задължението за ваксинация важи и за кандидатстващи служители. След 15.03.2022 г. работодателите трябва да изискват доказателство при постъпване на работа. Ако такова липсва, служителите не могат да бъдат назначени.

Важно! Преболедувалите, както и ваксинираните лица, трябва да редовно да съобразяват срока на валидност на статуса си, тъй като законодателят прави промени в това отношение.

 • Какво следва, ако не се представи доказателство?

Противно на очакванията, дейността на неваксинираните служители не е автоматично забранена. Предвижда се следната процедура:

 • Ако служителите не представят навреме доказателства или ако има съмнения относно автентичността на документа, работодателят трябва да предаде информацията за служителя на здравната служба.
 • Здравната служба може да изиска от служителя да представи доказателства в определен срок.
 • При определени обстоятелства може да бъде назначен и преглед, за да се провери непоносимостта към ваксината.

В извънредни случаи здравната служба може да забрани на служителя да влиза в помещенията на здравното заведение или да работи там. Ако служителите нарушат нейната заповед, може да им бъде наложена глоба в размер до 2500 евро. В крайни случаи те могат да бъдат възпрепятствани да влизат в сградата, дори и от полицията.

2. Може ли работодателят да уволни неваксинирани служители?

Не може да се отговори категорично на този въпрос, но може да се направи разлика между следните ситуации:

 • Ако няма издадена забрана от здравната служба:

Както бе споменато, служителите могат първоначално да продължат да работят. Само когато здравната служба издаде съответното уведомление, дейностите и влизането в заведението са забранени. Поради голямата натовареност на здравните служби реално може да се очаква съответните забрани да се издават със значително закъснение или изобщо да не се издават. Докато такава забрана не бъде издадена, уволнение на служител поради липса на ваксинация е законово недопустимо.

Ако работодателят все пак прекрати трудовия договор на служителя си на това основание, служителите имат реални шансове в съда.

 • Ако има издадена забрана от здравната служба:

С наличието на такава забрана за работодателя няма полза от служителя и следователно не е изключено прекратяване на трудовия договор. Във всеки случай работодателят трябва първо да издаде предупреждение. Едва тогава може да прибегне към уволнение.

Въпреки това може да се каже, че има случаи, в които уволнението поради липса на 2G би било незаконно. Причините за това могат да бъдат например:

 • Прекратяването винаги се счита за крайна мярка. Работодателят първо трябва да предприеме всички други възможни мерки, например хоумофис (при административни длъжности) или неплатен отпуск.
 • Прекратяването няма да бъде законно също така, ако официалната забрана подлежи на отмяна в близко бъдеще. Възможно е, например, здравните власти да премахнат наложените правила поради значителна нужда от персонал или изтичането на чл. 20a IfSG (предвидено към момента на 31.12.2022 г.).
 • Ако служителят се зарази с коронавирус по време на периода на предизвестие, здравната служба трябва да отмени наложената забрана и уволнението обикновено би било незаконно.

Уволнение без предизвестие е възможно само в изключителни случаи, например при представяне на фалшив ваксинационен сертификат.

В случай на прекратяване от страна на работодателя, служителите могат да бъдат изправени пред период на блокиране на обезщетението за безработица, тъй като те носят вината за прекратяването поради отказ от ваксинация.

Важно! Уволнението може да бъде обжалвано в рамките на три седмици!След изтичането на този срок, работното място окончателно се губи, дори и уволнението да бъде признато за незаконно.

3. Могат ли неваксинираните служители да получават заплащането си?

Ако служителите нямат право да работят поради наложената забрана, те нямат право и на заплата за времето, през което са отсъствали. Но докато няма издадена официална забрана от здравните власти, служителите могат да продължат да работят и имат право на пълното си възнаграждение.

4. Прекратяване без предизвестие извън сферата на здравеопазването

Както вече беше споменато, задължение за ваксинация има само в сферата на здравеопазването. Съответно уволнение извън този бранш е законово недопустимо.

Въпреки това трябва да се вземат предвид някои хипотетични изключения:

 • Възможно е например клиент на фирма да постави изискване поръчката му да бъде изпълнена само от ваксинирани служители. В изключителни случаи работодателят може да уволни неваксинирани служители, които може да използва само за този клиент. Тук обаче отново зависи от конкретния случай.
 • При необходимост работодателят може да въведе задължение за ваксинация в сътрудничество с работническия съвет. Дали обаче такова оперативно решение и издадените на негова основа уволнения са законосъобразни, може да бъде спорно и отменено от съда. От друга страна, за работодателя е по-лесно да въведе задължение за 3G (законоустановеното 3G задължение изтече на 19 март 2022 г.). Трудовият съд в Хамбург (27 Ca 208/21) се произнесе за законовата допустимост на такова решение. Затова, ако служителите не представят доказателство за 3G при поискване, те са заплашени с предупреждение или уволнение.

Важно! Горното важи само за служители, които попадат в приложното поле на Закона за закрила на труда. За служителите в първите 6 месеца от трудовото им правоотношение и тези в компании с 10 или по-малко служители, това не важи. В тези случаи работодателят може да прекрати трудовото правоотношение и без причина, в това число и заради отказ за ваксинация.

Съдебната практика по тези казуси все още е бедна, затова съветваме служителите да бъдат внимателни и при необходимост да изяснят правната ситуация с адвокат.

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски