Защо застраховка “Правна защита” е една от важните и значими застраховки в Германия?


Застраховка “Правна защита” в Германия

Статията е подготвена съвместно с нашите партньори от застрахователна агенция за българи в Германия – Allianz Hauptvertretung Ali.

Застраховка „Правна защита“ (Rechtsschutzversicherung) е една от важните и основни застраховки в Германия, която е добре да имате, ако живеете дълго време в Германия. Тя се използва при решаване на правни спорове от различен характер. Обикновено застраховката покрива разходите за съдебни такси, законовата такса на Вашия адвокат, разходите на противоположната страна, които трябва да платите, ако загубите делото, разходи за експерти, вещи лица и свидетели. 

Какво покрива застраховката?

Сами може да моделирате покритията на застраховката спрямо Вашите нужди и степен на риск, като най-често могат да включват:

 • Правна защита в личната сфера:
  Например: Ако закупите вещ, която не отговаря на описанието в договора или е показала някакъв дефект и доставчикът отказва компенсация, можете да заведете дело, разходите за което да бъдат покрити от застраховката.
 • Правна защита за работници:
  Например: Ако работодателят Ви отказва да заплати извънредни часове или отпуска, имате право да си търсите правата.
 • Правна защита за наематели на жилище:
  Например: Ако хазяите Ви решават да увеличат неправомерно вноската или не Ви върнат депозита, имате право да се обърнете към адвокат.
 • Правна защита за участници в движението 
  Например: При ПТП, в което Вие нямате вина, другата страна завежда дело с твърдението, че вината е Ваша, в този случай можете да потърсите професионална защита от адвокат, която ще бъде покрита от застраховката.
 • Правна защита за фирми
  Например: При неспазване на договора от страна на клиент/партньор, отново имате право да се възползвате от застраховка „Правна защита“.

Няколко важни уточнения:

 • Застраховката е валидна за цялото Ви семейство и не е необходимо всеки един член от него да има различна полица.
 • След възникване на съответен казус и преди да започнете производство срещу дадено лице, трябва да уведомите застрахователя. След уведомяването, застрахователят провежда проучване на казуса и дава писмено съгласие за покриване на разходите по процеса и тези за адвокат. 
 • Спорове възникнали преди сключването на застраховката не се покриват.
 • Повечето застрахователни покрития имат период на изчакване, в който при възникване на застрахователно събитие, застраховката няма да Ви покрие разходите веднага с цел избягване на злоупотреби. Този период варира спрямо вида на покритието. В повече случаи той е 3 месеца.
 • Валидността на застраховката има географски обхват, който се разпростира в рамките на Европейския съюз, Канарските острови, Мадейра и страните, граничещи със Средиземно море. За страните извън тази географска зона застраховката е също валидна, но максималната застрахователна сума е ограничена до 200 000 евро.

Каква е цената на застраховката?

В зависимост от комбинациите, които изберете, се формира и цената на застраховката. При определянето ѝ се включват много фактори като възраст, позиция, семейно положение, степен на риск и др. За конкретна цена и условия, бихме Ви препоръчали да се свържете с Вашия застрахователен агент. Ако нямате такъв или търсите по-детайлна информация, Ви препоръчваме да се свържете с агенция, работеща специализирано с българи  – Allianz Hauptvertretung Ali, която можете да откриете на следните контакти:

Телефон: +49 1575 2425232,
Имейл: aliosman.ali@allianz.de,
Уеб адрес: https://www.ali-allianz.de/.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски