Най-важните потребителски права в Германия (Verbraucherrechte) Част първа

Потребителски права в ГерманияPixabay

В ежедневието си непрекъснато сключваме покупко-продажби, договори за услуги и всякакви други дребни сделки, на които понякога дори не обръщаме внимание. От покупката на сутрешното кафе и закуска, през пазаруването за дома, до големите покупки на лаптоп, домакински уреди или мебели, кола или дори къща. При всяка една покупко-продажба може да възникне проблем – хладилникът не работи, пуловерът е голям, диванът не се разтяга или не може да бъде вкаран в апартамента, и много други. Във всеки един от случаите потребителят има право да реагира на проблема.

Кои са най-важните потребителски права Германия и кога купувачът може да се позове на тях?

Право на отмяна

Правото на отмяна е въведено от Европейския съюз с цел защита на потребителите и е регламентирано в чл. 355 от Гражданския кодекс на Германия (§ 355 BGB). То се изразява във възможността потребителят да се откаже от договора без причина. Основен принцип в договорното право е лоялността, затова договорите трябва да се спазват, а отмяната е по-скоро изключението. Точно поради тази причина, това право на отказ на потребителите се прилага само при определени обстоятелства.

Българският адвокат в Германия – адв. Анна ТюнисБамбалска подчертаваче това право принадлежи на потребителите, т.е. когато Вие си купувате нещо в лично качество. Следователно като потребител можете да отмените договора и да се възстанови предходното положение, например ако е предадена стока, тя трябва да се върне и сумата от покупката да бъде възстановена.

Кога може да се използва правото на отказ?

Правото на отказ съществува само между потребителя от една страна и търговеца от друга. Между две частни лица или между търговци това право не важи. На следващо място правото на отказ може да се ползва само при някои видове договори, а не при всеки договор за покупко-продажба. Основно приложение намира при договора за покупко-продажба от разстояние и т.нар. договор за покупко-продажби по домовете.

  • Договор за покупко-продажба от разстояние:

Основният момент при него е, че продавачът и купувачът не се намират на едно и също място при сключването му, а използват средства за комуникация от разстояние, например интернет, каталог, телефон, смс, имейл и др. (§ 312c BGB – Fernabsatzverträge) В тези случаи Вие като потребител не виждате реалната стока, която искате да закупите и е твърде възможно тя да се разминава с Вашите очаквания. Затова законът Ви предоставя правото да отмените договора, да върнете артикула и да получите обратно парите си, без да обосновете отказа си. Това разбира се не винаги е приложимо, например при бързоразвалящи се стоки, хранителни продукти и други.

  • Договор за продажба по домовете:

Той се характеризира главно с това, че купувачът и търговецът се намират извън обичайния търговски обект. Това най-често се случва при посещение на търговеца в дома на потребителя или на работното му място. (§ 312b BGB – Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge). По-засилената защита на потребителя в случая е предоставена, защото тези продажби често имат изненадващ характер и купувачът не обръща достатъчно внимание, не сравнява цените и не може да направи адекватна преценка. Затова има правото да отмени договора без да назовава изрична причина.

Как да упражните правото на отмяна?

Адв. Бамбалска изрично обръща на Вашето внимание, че ако разполагате с това право, то трябва да бъде упражнено

в 14 дневен срок от сключването на договора. (§ 355, (2) BGB).

Някои търговски лица могат да предлагат и по-дълъг срок за връщане на продукта, но не и по-къс. За да отмените договора трябва да съобщите на търговеца желанието Ви за анулиране в рамките на срокa. Това може да стане писмено – чрез писмо, имейл, или направо чрез връщане на стоката. Често търговците имат готови формуляри за отмяна.  Ако такъв формуляр липсва, то имайте в предвид, че можете да формулирате отказа си в един свободен и неангажиращ текст, който обаче изрично трябва да сигнализира Вашето за разваляне на договора.

Разбира се трябва да върнете своевременно получената стока, а търговецът следва да ви върне платената сума.

Право на замяна

Правото на замяна наподобява правото на отмяна, но за разлика от него то не е законово регламентирано и задължително, а доброволно се предоставя на потребителя от търговеца. Често търговците в магазините предлагат възможността на клиентите си да върнат закупената стока в рамките на определен срок или да я заменят за друга. Условията за връщането и срокът обикновено са предвидени в общите условия или в Германия така наречените AGB на продавача. Тази възможност е главно продиктувана от силната конкуренция с онлайн продажбите, при които съществува вече описаното право на отмяна на договора без причина. Това често е причина купувачът да предпочете покупката online пред тази от магазин.

Когато покупката не отговаря на очакванията Ви, имате право да реагирате. И при правото на отмяна и при правото на замяна става въпрос за причина, различна от дефект на стоката, например необмислена покупка, стоката не Ви харесва или не отговаря на Вашият бюджет.  Затова имате право в рамките на определен срок да се откажете от договора, да върнете или замените стоката без да давате каквито и да е пояснения за причината на Вашето решение.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Ако смятате, че Вашите потребителски права са засегнати, ще се радваме да Ви подкрепим и придружим до Вашият краен успех, адвокат Анна Бамбалска от немско-българска адвокатска кантора Марсилие, Др. Мейер & Др. Гунтнер.


Българи в Байерн

Офиси / Партньорства