Най-важните потребителски права в Германия (Verbraucherrechte) Част втора

Потребителски права в Германия 2Unsplash

В предходната тема за най-важните потребителските права в Германия, адвокат Бамбалска  изложи правото на отмяна на договора за покупко-продажба и правото на замяна. Освен тях, в практиката на нашата немско-българска адвокатска кантора Марсилие, Др. Мейер & Др. Гунтнер често възниква въпросът как потребителят да упражни

правото си на гаранция

по договора, в случай, че е неудовлетворен от покупката.

За разлика от правото на потребителя да отмени договора без да излага изрична причина, при правото на гаранция проблемът произтича от дефект или проблем в качеството и функциите на закупената стока. Немският закон, а именно §§ 434 ff. BGB предоставя на купувача няколко различни възможности за компенсация.

Гаранция

Какво представлява гаранцията?

Гаранцията е еднa обобщаваща възможност за потребителят да търси своите права. Положителното при гаранцията е, че въпросът на вината е регулиран изцяло в полза на потребителя. Има ли гаранция, стоката може да бъде обменена без да се търси виновният по нейните щети или да се анализира, дали дефекта е съществувал при предаване на стоката или не.

Гаранцията включва в себе си всички права, които има потребителят, когато продавачът не е изпълнил правилно договорът. Това означава, че стоката има някакъв дефект, например камерата на хладилника не работи, дрехата е скъсана или е изпратен съвсем друг модел и т.н. Това поражда различни права за потребителя, които гаранцията обобщава.

Кога възникват правата по гаранцията?

Основно право на купувачът е да получи от продавача стока, която e няма материални или правни дефекти.
(§ 433 (1) BGB)

На първо място, липсата на материален недостатък означава, че стоката има договорените качества. В случай, че такива не са предварително договорени, то стоката не е дефектна, когато може да бъде използвана по предназначението спрямо договора или според обичайното предназначение на други стоки от този вид. За дефект според закона се счита и тогава, когато продавачът е предоставил друга стока или по-малко количество.
(§ 434 BGB)

Покупката да не страда от правен недостатък означава, че трето лице не може да противопостави своите права на купувача. Например, продавачът да продаде вещ, която е чужда собственост.

Гаранционните права възникват винаги, когато стоката, която е получил купувачът, е дефектна, по един от двата описани начина. Продавачът от самото начало му е продал повреден артикул, който е бил такъв и по време на доставката. Не е задължително обаче дефектът да си проличи веднага, а е достатъчно той просто да съществува при продажбата. Пример за това е дефектът в материала, от който е направена стоката. Той е наличен от началото, но се проявява с нейната употреба във времето.

Има ли срок за упражняване на гаранционните права?

Гаранционните права могат да се упражнят в рамките на т.нар. гаранционен срок, който в общия случай е две години (§ 438 (1) 3 BGB). Той започва да тече от предоставянето на стоката. Докато при правото на отмяна потребителят може да се откаже от договора без причина, то в този случай следва да опише и докаже дефекта на закупената стока.

Какви са Вашите права при дефектна стока?

Адв. Анна Тюнис-Бамбалска Ви обръща внимание, че пред Вас стоят няколко варианта, предоставени от § 437 BGB. Можете да поискате от продавача:

  • Да поправи за своя сметка дефектния артикул или да Ви достави нова стока без недостатъци, като тези две права се обобщават с наименованието „допълнително изпълнение“;
  • Да намали цената на стоката, така че или да платите по-ниска цена или да Ви възстанови част от вече платената сума;
  • Да се откажете от договора като върнете стоката, срещу което да Ви върне платената сума;
  • Да Ви предостави обезщетение за нанесените вреди или да възстанови направените от Вас разноски.

На потребителя са предоставени множество варианти. По правило той може да избира между тях, но винаги трябва да даде възможност на продавача да изпълни договора правилно. Така например, ако наскоро купеният Ви телевизор не работи, можете да поискате той да бъде ремонтиран или да Ви го сменят с друг. Ако продавачът откаже „допълнителното изпълнение“ на договора, можете да използвате останалите гаранционни права като намаляване на цената, разваляне или обезщетение за вредите.

Има ли друг вид гаранционни права?

Освен описаните законови гаранционни права, наричани на немски Gewährleistung, в немското право съществува още една възможност за потребителя – Garantie, т.нар. договорна гаранция. Често двете се сравняват или дори смесват, тъй като резултатът често е един и същ. При законовата гаранция правата на купувача са изчерпателно описани в закона и продавачът не може да се отклони от тях. За разлика, договорната гаранция се прилага доброволно и по предложение на продавача и е описана в договора за продажбата.

Друга основна разлика е, че договорната гаранция изхожда от това, че продуктът ще остане без дефекти определен период от време. По този начин продавачът не само гарантира, че при предоставянето стоката не е била дефектна, но и в рамките на срока тя ще остане качествена. Адв. Анна Тюнис-Бамбалска напомня, че индивидуалните условия по този вид гаранция, като например какво да предприемете в случай на щета, сроковете и др., се уреждат във Вашия конкретен договор за покупката.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Ако имате допълнителни въпроси относно Вашите потребителски права или търсите съдействие при упражняването на гаранционните Ви права, можете да потърсите компетентна правна помощ от адвокатите от немско-българска адвокатска кантора Марсилие, Др. Мейер & Др. Гунтнер.


Българи в Байерн

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски