Пенсионни фондове и пенсионни дружества Задължително и доброволно осигуряване

Pixabay

Всеки от нас, в определен момент започва да се замисля за осигуряването на своите по-спокойни старини. Колкото по-рано започнем да се грижим за своето пенсиониране, то толкова по-адекватни решения можем да вземем, свързани с инвестирането и осигуряването на бъдещето си. За целта е необходимо да се запознаем с пенсионните фондове и дружества, как те работят, какви изисквания и очаквания да имаме към тях.

Какво представлява допълнителното пенсионно осигуряване?

Допълнителното пенсионно осигуряване бива разделено на – задължително и доброволно. То представлява ежемесечно внасяне на определени суми, във специално избран за целта осигурителен фонд. По този начин, ние си осигуряваме допълнителна пенсия, освен основната, която получаваме. Ако желаете да проучите допълнителните възможности за пенсионно осигуряване, както в България, така и в Германия или друга страна от ЕС, моля свържете се с нашия екип от немско-български адвокати в Германия, които ще отговорят на Вашите въпроси.

Задължително и доброволно допълнително пенсионно осигуряване?

Както може да се предположи от самото наименование на видовете осигуряване, задължителното допълнително осигуряване е необходимо да бъде извършвано от всеки един осигурен гражданин, с изключение на самоосигуряващите се. Докато доброволното е по избор на всеки един от нас и то дава допълнителна сигурност и доходност при пенсиониране.

Прилики при доброволно и задължително пенсионно осигуряване?

 • Вноските се извършват ежемесечно в осигурителен фонд.
 • На ваше име се образуват отделна партида и индивидуален номер.
 • По вашата партида се набира капитал от месечните осигурителни вноски, от които се приспадат разходите за събирането им и се добавят лихвите към инвестицията.
 • Пенсионното дружество разполага със сумата по вашата партида, но не е неин собственик. Собственикът сте вие и дружеството не може да придобие собствеността по давност.
 • Фондовете са самостоятелни от другите и не се извършва прехвърляне и разпределяне на средства между тях.
 • Имате право във всеки един момент да направите справка за дейността на пенсионното дружество и състоянието на фонда ви.
 • Всички пенсионни дружества са задължени да осигурят т.нар. резерви, които да покрият изплащанията на пенсиите, в случай на фалит.

Имайте предвид, че пенсионните дружества са търговци и те не са осигурителни органи, какъвто е НОИ. Това води до използването на различни рекламни материали и средства, с цел привличането ви като клиент.

Разлики при задължително и доброволно пенсионно осигуряване?

 • При задължителното ние се осигуряваме само за смърт и старост, това са т.нар. осигурителни рискове, при които имаме право на пенсия, ние или нашите наследници. А при доброволното се осигуряваме за инвалидност (професионална, трудова злополука или обща), смърт и старост.
 • Месечните вноски при задължителното осигуряване са регламентирани точно от закон, докато при доброволното те се определят съгласно договора ни, така имаме свободата да определяме сумите и начините за внасяне.
 • Работодателите могат да уговорят допълнително доброволно осигуряване за всички свои работници – колективен осигурителен договор. Това не важи за задължителното осигуряване.
 • При задължителното осигуряване могат да се променят условията на договора, след изтичане на 1 година от сключването му (например за увеличане или намаляване размера на вноските). След изтичане на 2 години от сключването му, имаме право да прехвърлим събраните средства в друг фонд към същото или друго пенсионно дружество. Докато при доброволното осигуряване няма регламентирани задължителни срокове и зависят единствено от договора между нас и дружеството. Консултирайте се задължително с адвокат преди сключването на подобен тип договори.
 • Задължителното осигуряване може да се извършва към универсален и професионален фонд. Универсалният фонд е за всички осигурени лица, а професионалният е за тези, полагащите труд, определен като първа и втора категория. Това са работещите в по-тежки и увреждащи здравето условия, като те се осигуряват както в универсалния, така и в професионалния фонд.

Пенсионните дружества и пенсионен фонд?

Пенсионно дружество е акционерно такова, създадено единствено за учредяването и управлението на пенсионни фондове. Всички дружества трябва да получат лиценз от Комисията за финансов надзор, което води до по-строги изисквания при създаването на пенсионни дружества. Лицензът на фонда е отделен от лиценза на дружеството, което го управлява. Ако за един от фондовете в дружеството лицензът е прекратен, това не води до загуба на лиценза на цялото дружество. Те биват вписани в търговския регистър и разполагат със свой собствен капитал. Фондовият капитал е различен от този на дружеството. Капиталът на фонда се състои от вноските на всички осигуряващи се, както и приходите от инвестицията на средства.

Имайте предвид, че в България могат да действат пенсионни дружества, регистрирани като търговци в други държави – членки на ЕС. Но за упражняване на дейността си в страната, те трябва да имат получен български лиценз от Комисията за финансов надзор. Обърнете се за съдействие към екипа ни от български адвокати в Германия, ако възнамерявате да ползвате немско или друго пенсионно дружество в България.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски