Първи трудов договор – за какво трябва да внимавам?

Трудов договор в ГерманияPixabay

За какво трябва да внимават тези, които започват да работят за първи път?

От навършване на 13 годишна възраст е позволено да се работи. Преди назначаването трябва да се уредят следните въпроси:

 1. Да се открие банкова сметка
 2. Да се сключи здравна застраховка
 3. Да се получи карта за работната заплата/идентификационен номер
 4. Да се сключи индивидуална застраховка

Какви документи са необходими за сключването на трудов договор?

При сключването на трудовия договор трябва да представите следните документи:

 1. Лична карта/паспорт
 2. Удостоверения
 3. Шофьорска книжка

Какви други индивидуални застраховки е важно да се сключат?

Освен здравната застраховка съществуват още и индивидуални застраховки, които също са важни. Това например са застраховката за временна нетрудоспособност, за нетрудоспособност, частната застраховка и други. Застраховката за временна нетрудоспособност покрива риска, когато не може да се изпълнява настоящата работа.

Нашите германо-български адвокати Ви информира, че гореспоменатите застраховки можете да сключите при всеки застраховател.

За какво трябва да внимавам при подписването на трудовия довогор?

Българският адвокат в Герамания – Анна Тюнис-Бамбалска обръща внимание, че е особено важно, да се следи за следните клаузи в договора:

 1. Работното време
 2. Продължителността на договора
 3. Отпуската
 4. Трудовото възнаграждение

В случай че някоя от изброените клаузи е грешно записана или изобщо липсва, е важно да се обърне внимание на работодателя за това.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Ако имате въпроси по темата „Първи трудов договор“, адвокатско дружество „Марсилие, д-р Майер и д-р Гунтер“ и техните немско-български адвокати са на Ваше разположение.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски