Октомври 2023

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Право на достъп - кога наемодателят може да влиза в апартамента?
Право на достъп – кога наемодателят може да влиза в апартамента?
Публикуване и споделяне: няколко правни въпроса около снимките във Facebook
Публикуване и споделяне: няколко правни въпроса около снимките във Facebook
Как се излиза в болничен в Германия?
Как се излиза в болничен в Германия?

След прекратяване на трудовия договор: каква част от годишния отпуск ми се полага?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

След прекратяване на трудовия договор: каква част от годишния отпуск ми се полага?
Photo by Pexels.com

При прекратяване на трудовото правоотношение възниква въпросът за правото на отпуск. Изгарят ли оставащите дни или все още можете да ги ползвате?

Съгласно Федералния закон за отпуските в Германия, ако работите на шестдневна работна седмица, имате право на 24 дни отпуск годишно, а при петдневна работна седмица – 20 дни. В трудовия договор или в колективния трудов договор могат да бъдат уговорени и повече почивни дни. Дори в случай на уволнение, имате право на отпуската си.

Колко дни ви се полагат в случай на прекратяване на трудовото правоотношение? 

Определящ е моментът на прекратяването. Ако напуснете работата си през първата половина на годината до 30 юни включително, имате право на една дванадесета част от годишния отпуск за всеки пълен отработен месец. Така че, ако сте работили на петдневна работна седмица в продължение на шест месеца, правото на отпуск ще бъде следното:

6 месеца / 12 месеца X 20 дни отпуск = 10 дни отпуск.

Ако обаче трудовото правоотношение приключи през втората половина на годината, имате право на пълния законоустановен минимален отпуск. В случай на петдневна работна седмица това са 20 дни.

Повече отпуск от законово предвидения – зависи от трудовия договор

Ако съгласно трудовия Ви или колективния трудов договор имате право на по-дълъг годишен отпуск, тогава оставащите дни зависят от това дали в договора Ви има клауза „pro rata temporis“. Ако случаят е такъв, ще получите една дванадесета част от договорения отпуск за всеки месец, през който сте работили през годината, в допълнение към законоустановеното право на отпуск. Ако клаузата не съществува, служителят има право на всички останали дни от годишния отпуск.

Право на отпуск в случай на прекратяване без предизвестие

Ако по някаква причина Ви се случи прекратяване на трудовия договор без предизвестие или извънредно прекратяване, то тогава е налице определено нарушение. В този контекст срокът на предизвестието се намалява на две седмици. В резултат на това обикновено вече не могат да се ползват дни отпуск и вместо това те трябва да бъдат изплатени.

Във всички останали случаи на прекратяване на трудовото правоотношение по принцип получавате почивни дни като компенсация за полагащия се отпуск. Това може да бъде различно само ако процентът на отпуските по болест в предприятието е висок, ако трябва да обучите заместник или ако естеството на работата не го позволява. Все пак освобождаването не води до отпадане на правото на остатъчен отпуск. В случай на освобождаване оставащата ваканция може да бъде компенсирана само ако работодателят гарантира писмено, че служителят ще бъде освободен от работа и в същото време ще му бъде предоставено финансово обезщетение за оставащите дни.

В случай че възникне спор с работодателя Ви относно оставащите Ви дни отпуск или той откаже полагащото Ви се парично изравняване, Ви съветваме да потърсите правата си чрез адвокат

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски