Отдаването на работна ръка под наем в Германия

Pixabay

Закона за предоставяне на работници

Отдаването на работници под наем в Германия е регламентирано със Закона за предоставяне на работници (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) е от 1995 г. В България, през 2011 г. са въведени разпоредби в Кодекса на труда и в Закона за насърчаване на заетостта, регулиращи именно дейността на предприятия, осигуряващи временна работа.

Поради факта, че подлежи на строг разрешителен режим, предлагането на временна работа за български работници в Германия не е широко разпространена дейност. Това води до честото заобикаляне на разпоредбите от Закона за предоставяне на работници. Като за целта, се сключват договори за подизпълнителска дейност, с които се предоставя временна работна ръка за определените дейности. За да се ограничи подобен вид прикрита дейност за отдаване на работна ръка, в края на 2016 г. немското законодателство приема промени за осигуряването на временна заетост, влезли в сила от 1-ви април 2017 г.

Изисквания за отдаване на работна ръка

Дефинираната формулировка на термина “предоставяне на работници” след промените в закона:

“работници се предоставят за полагане на труд, когато бъдат интегрирани в работната организация на приемащото предприятие и подлежат на неговите указания (относно съдържание, извършване, време, продължителност и място на полагане на труда).”

Новите текстове в закона съдържат и три допълнителни нови изисквания за предоставянето на работници под наем:

  • Задължително е съществуването на трудови правоотношения между фирмата, предоставяща работна ръка и съответния работник.
  • Продължителността за предоставянето на един работник не може да надвишава 18 поредни месеца. Прекъсванията между различните отдаванията е необходимо да бъде от минимум 3 месеца.
  • Задължително е описването на съответната услуга между двете фирми, да бъде описана в договора помежду им като „предоставянето на работници“ и то непосредствено преди започване на отдаването.

Работници под наем за строителна дейност

Отдаването на работна ръка за извършване на строителна дейност е забранено, ако не се извършва между фирми от строителния бранш. Като строителните фирми могат да бъдат установени и в други страни-членки на Европейския съюз. Нашите немско-български адвокати в Германия Ви съветват да се консултирате преди наемането на работници за строителна дейност.

Разрешение за отдаване на персонал в Германия

За отдаването на работници под наем в Германия е необходимо издаването на разрешение от немската Агенция по заетостта (за предприятия от България, компетентен орга е Агенцията по заетостта в Дюселдорф). Разрешението за предоставяне на персонал се издава за първоначален срок от 1 година, като за удължаването му е необходимо подаване на ново заявление, поне 3 месеца преди изтичане на предходното. След 3 поредни години на законосъобразна дейност по отдаване на работници под наем, фирмата има право да получи безсрочно разрешение.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Обърнете се към правна кантора в Германия, за да получите повече информация за необходимите документи за предоставяне или наемане на работна ръка в Германия, като това може да бъде на немски и български език.

Офиси / Партньорства