София Нашите партньори в София, България

Evgeni Nikolov

„Ташева и съдружници“ са създадени през 1990г. и от самото начало консултират български и чуждестранни големи инвеститори, както и физически лица, нуждаещи се от експертна помощ. Развивайки дейността си в съвместна работа и с посолства, търговски камари и организации с нестопанска цел.

Предоставят консултациите си на немски, английски и италиански език.

Намерете ни

Контакти

  • Адресул. Марко Балабанов № 4 София 1303, България
  • В партньорство с "Ташева и партньори"

За контакти