BG Studio Legale – Италия

BG Studio Legale има солиден опит в казуси с международни елементи. По-точно, представлява много Компании, Инвеститори и Физически лица от България и Източна Европа по извънсъдебни казуси и съдебни  дела в Италия.

Нашата практика включва международни съдебни спорове, гражданско и търговско право, въпроси на трудовото право, международни договори и продажби, транспортно право, семейно право и събиране на дългове.

Правната помощ се предоставя и на Български език, по имейл или чрез национални или международни разговори.

Адвокатската кантора е основана от адв. Боряна Господинова, завършила право в Римския университет „La Sapienza” (Римска адвокатска колегия).

Контакти