Обява за административен сътрудник на адвокат

Bild Quelle Fotolia Nr.177632167

Поради неимоверно нарастващ брой от нови клиенти търсим възможно в най-кратък срок

административен сътрудник адвокат

ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte

В адвокатско дружество

Marzillier, Dr. Meier & Dr. Guntner Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

са ангажирани близо 10 адвоката. Нашият фокус на работа е банково, акционерно, фирмено и търговско интернационално право.

Вашият профил:

Успешно завършено професионално oбучение за административен сътрудник на адвокат в Германия. Перфектно владеене на немски език писмено и говоримо. Владеенето на
български и английски може да Ви донесе предимство пред други кандидати. Ние очакваме изцяло положително отношение към работата и висока форма на мотивация.

Вашите задачи се състоят предимно в писмена и устна подкрепа на адвокат при водене на съдебни и извънсъдебни искания, обработка на поща и изграждане на дневен график на заетост. Вас Ви очаква един много динамичен и интернатиоционален екип, възможност за по- нататъшно развитие и обучение. Ако обявата е създала интерес за Вас, то тогава ще се радваме да се свържете с нас на muenchen@mmg-bg.de или телефон 0049.89.477022.

Краен срок за кандидатстване е 31.03.2018 година.

Лице за допълнителни въпроси и кандидатури:

RA Frank Marzillier
Prinzregentenstr. 95, 81677 München
Tel.: 089 477-022
E-Mail: muenchen@mmg-bg.de

Офиси / Партньорства