Ново и много важно решение в трудовото право –
В болничен след уволнение


Pixabay

Разклащане на доказателствената сила на удостоверението за неработоспособност

Когато служител вземе болничен в деня на прекратяването на трудовото си правоотношение за срок, съвпадащ със срока на предизвестие, доказателствената сила на този болничен се поставя под въпрос!

Това постанови Федералният трудов съд на Германия(BAG) в свое решение от 8.09.2021 г. (5 AZR 149/21). Това дава право на работодателя при сериозни съмнения относно неработоспособността да оспорва болничния и съответно да бъде изискано от служителя да предостави допълнителни доказателствени средства за истинността на болничния и здравословното си състояние. Това може да включва и разпит на лекуващия лекар след освобождаване от задължението му за поверителност. Решението има за цел да препятства опитите от страна на служителите да не довършат трудовото си правоотношение.

Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска

Адвокат в Германия
Телефон: +49 89 477 022
Имейл: anna.bambalska@oikon.law

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски