Септември 2022

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
0049.89.477022
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Prinzregentenplatz 23,
81675 Мюнхен, Германия
Email:
muenchen@mmg-bg.de
Увеличение на наема  в Германия.
Увеличение на наема  в Германия. Кога и какво е допустимо?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?
Minijob в Германия
Minijob в Германия

Нови правила за Minijob и Midijob в Германия – увеличение на тавана за възнаграждение

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. 0049.89.477022

Нови правила за Minijob и Midijob възнаграждение в Германия
Photo by Pexels

Финансовото състояние на хората с ниски доходи се влоши значително през последните месеци. Затова промяната в правилата за Minijob ще бъде добре дошла за мнозина. Ето накратко какви промени предстоят:

Нов таван за Minijob – 520 евро:

С покачването на работната заплата от 10.48 евро на 12 евро през месец октомври ще се покачи и максималното възнаграждение за служителите на Minijob от 420 на 520 евро на месец.

Всички служители имат право на това увеличение, включително миниработниците и работещите пенсионери. Затова съветваме всеки, който получава почасово възнаграждeние под 12 евро, да настоява за увеличение пред работодателя или пред трудовия съд, тъй като минималната заплата не подлежи на договаряне, а е задължителна за всички.

Както и преди, работата на такива позиции е освободена от данъци и социални осигуровки. Изключение от това правило е задължението за пенсионното осигуряване, от което всъщност служителите могат да поискат освобождаване чрез работодателя. В противен случай при максимална заетост и възнаграждение от 520 евро месечните вноски ще са 18.72 евро, но служителят ще се ползва и от привилегиите на пенсионното осигуряване.

Увеличение и при Midijobs:

Отвъд границата от 520 евро започва така наречената преходна зона на Мidijobs, която от октомври месец ще се простира до 1600 евро (преди това: 1300 евро). При това ниво на месечно възнаграждение се прилагат намалени осигурителни вноски.

Новото е, че почти няма вноски в долния край на този диапазон. Например при брутен доход от 521 евро се дължат само 30 цента, а работещите получават пълни социалноосигурителни права. Например: При загуба на работата Ви след 12 месеца на брутна заплата от 520.01 евро, имате право на шест месеца обезщетение за безработица в размер на 275.10 евро (ако имате право на детски надбавки). Също така работещите са здравно осигурени и в случай на заболяване могат да получат месечно обезщетение от 320 евро от своя работодател в рамките на шест седмици продължително изплащане на заплатата. Освен това здравноосигурителната компания изплаща и обезщетение за бременност и майчинство– обикновено в размер на 1287 евро. Тези права липсват при работещите Minijob.

За много работници мини-работата в момента е единствената работа. Затова ако имате избор между работа за 520 евро и осигурена работа за 521 евро, Ви съветваме да изберете второто, дори и да трябва да плащате минимални данъци.

По-високо нето:

Всеки, който досега е получавал брутно възнаграждение под 1600 евро и е дължал социалноосигурителни вноски, може да очаква с нетърпение увеличението на изчислението на заплатите през октомври. В някои случаи нетните заплати ще се увеличат с повече от 60 евро. При 521 евро брутна заплата има увеличение от 62.48 евро. Всеки, който досега е получавал брутен месечен доход от 1300 евро нямаше възможност да се възползва от правилата на преходната зона за Midijobs. Сега предстои облекчение от 28.84 евро по отношение на социалноосигурителните вноски.

Съветваме работодателите да вземат предвид новите правила в отчетите за заплатите от октомври, а служителите да настояват за своето увеличение и ако то бъде отказано да защитят правата си пред трудовия съд с помощта на компетентен трудовоправен адвокат.

Офиси / Партньорства