Номинации за Наградата на Баварското представителство в България

Създаденото към Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) през 2003 г. Баварско представителство отново ще насочи вниманието на обществото към фирмите, които допринасят за развитието на икономическите отношения между България и Бавария, като връчи Наградата на Баварското представителство в България. Целта на Наградата е да се насърчи положителното развитие на баварскo-българските икономически отношения – от една страна, като се събуди интересът у българските фирми за развитие на бизнес с баварски партньори, а от друга страна, като се акцентира върху предимствата на България като инвестиционна дестинация.
Изпратете Вашите номинации до 10 май 2017 г. като попълните формуляра за кандидатстване.
Наградата ще бъде връчена в две категории:

1. Баварско предприятие с дейност в България
Кандидатите могат да са баварски фирми (представителства) или дъщерни фирми на баварски предприятия в България.
Отличието се дава за принос по някои от следните направления:

 • новооткрити работни места в България
 • развиване респ. прилагане на иновативни технологии
 • възможности за обучение и преквалификация
 • партньорства с институции с научна цел
 • социална ангажираност

2. Българско предприятие с икономически контакти с Бавария
Кандидатите могат да са български фирми със седалище в България.
Отличието се дава за принос по някои от следните направления:

 • осъществено навлизане на баварския пазар
 • дългосрочни и интензивни икономически отношения с Бавария
 • прилагане на иновативни технологии
 • придобити сертификати, референции
 • социална ангажираност

Членството в ГБИТК не е условие за номиниране на компаниите.

Наградата ще бъде връчена по време на традиционната Баварската вечер на 29 май 2017 г. от високопоставен представител на Баварското държавно министерство на икономиката и медиите, енергетиката и технологиите, както и от български представител на политиката или икономиката.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

© Източник: http://bulgarien.ahk.de/

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски