Май 2023

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Какво се случва с годишния отпуск при смяна на работата?
Какво се случва с годишния отпуск при смяна на работата?
Koга не плащам данък наследство в Германия
Koга не плащам данък наследство в Германия
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?

Несъстоятелност на работодателя. Какви права има служителят?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Несъстоятелност на работодателя. Какви права има служителят?
Photo by Pixabay.com

Когато работодателят обяви фалит, пред служителите възникват много належащи въпроси: има ли риск от прекратяване на трудовия договор и намаляване или спиране на заплатата и много други. Ето отговорите на най-важните въпроси:

Какви задължения има работодателят в случай на несъстоятелност?

Несъстоятелността на работодателя настъпва, когато той не е в състояние напълно или частично да покрива задълженията си. Той трябва да подаде молба за обявяване в несъстоятелност. Заедно с това е длъжен да информира служителите възможно най-скоро за състоянието на дружеството. 

Губи ли служителят ли работата си веднага, ако работодателят обяви фалит?

Не. Подадената молба за несъстоятелност не променя нищо в трудовото правоотношение. Ако очаквате работодателят да изпадне в несъстоятелност и не Ви се изплаща заплата, това не означава автоматично, че можете да спрете да работите. Напротив, задължението за изпълнение на договорената работа остава в сила.

Едва след като бъде назначен постоянен синдик, той заема мястото на работодателя: проверява как могат да бъдат удовлетворени вземанията на кредиторите и се опитва да преструктурира дружеството, да го спаси изцяло или частично – с помощта на инвеститори или чрез продажба на части и имущество от фирмата с цел да се запазят възможно най-много работни места.

По правило синдикът е отговорен и за всички останали трудовоправни въпроси, включително и тези свързани с отпуските на служителите. Правото на отпуск също остава в сила, а одобрените почивки не могат да бъдат отменени. 

Ако се окаже, че компанията не може да бъде продължена или може да бъде продължена само в свита форма след преструктурирането, работните места ще бъдат загубени и това може да доведе до съкращения.

Ако има работнически съвет, преструктурирането трябва да се договори с него и да бъде сключен социален план в съответствие със законоустановените правила и едва тогава може да има съкращения.

Какво се случва със заплатата на служителите?

Обикновено служителите научават за предстоящата неплатежоспособност за първи път, едва когато заплатата им не бъде изплатена. В този случай засегнатите трябва да уведомят писмено своя работодател, ако плащанията липсват изцяло или частично. 

Ако вземанията на служителя са възникнали след откриване на производството по несъстоятелност, искането за заплата трябва да бъде регистрирано при синдика, който трябва да Ви предостави формуляр, в който да въведете съответната информация. 

Докато трае производството по несъстоятелност работодателят вече не изплаща възнагражденията, а тази отговорност се прехвърля на синдика. Ако не получите заплащането, трябва да го уведомите възможно най-скоро.

Ако след приключване на производството остане имущество, то се разпределя между кредиторите по определен ред, в който се включват и служителите. При останали средства във фирмата служителите могат да очакват възнагражденията си, но при липса на такива единственият вариант е да се обърнат към Агенцията по заетостта.

Как Агенцията по заетостта осигурява подкрепа?

Служителите имат възможност да кандидатстват за обезщетение за липсващите заплати в компетентната Агенция по заетостта. Тя предоставя форма на подкрепа на служителите, тъй като плащанията от назначения синдик могат да се забавят и на служителите да се наложи да преодолеят няколко месеца без доходи. 

Засегнатите могат да подадат заявлението писмено или по електронен път, заедно с копие от трудовия договор, ведомост за заплата и удостоверение за несъстоятелност, което може да бъде поискано от работодателя или от синдика.

Важно! Трябва да направите това в рамките на два месеца от откриването на несъстоятелността. Плащането от Агенцията по заетостта се изплаща еднократно и покрива последните три месеца неизплатени заплати преди откриване на производството по несъстоятелност. Обезщетението е в размер на нетната печалба, както и специфичните плащания за това време, например заплащане за извънреден труд, коледен бонус и др. 

Може ли да се прекрати трудовото правоотношение по-рано от планираното?

За да прекратят трудовото правоотношение предсрочно без предизвестие, засегнатите се нуждаят от важна причина. Това може да бъде например неизплатени заплати или значително забавено плащане. Ако искате да подадете предизвестие по-рано, трябва да изчакате забавяне на заплатата поне един месец и да сте поискали от работодателя да изплати заплатата предварително (писмено с посочен краен срок).

Какво още има смисъл да се предприеме? 

Препоръчваме също така да направите списък на всички неуредени парични вземания към работодателя, възникнали до момента на подаване на молбата за обявяване в несъстоятелност.

Ако сте заплашени от безработица, има смисъл и да се регистрирате в местната Агенция по заетостта отрано и да кандидатствате за обезщетение за безработица. Обезщетението за безработица за същия период се приспада от обезщетението за несъстоятелността, но това не съкращава периода на право на обезщетение за безработица. 

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски