Април 2023

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
UG като търговско дружество в Германия – какво представлява
UG като търговско дружество в Германия – какво представлява
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?
Такса за радио и телевизия – какво ще се случи, ако не я платите
Такса за радио и телевизия – какво ще се случи, ако не я платите

Koга не плащам данък наследство в Германия

Актуална съдебна практика в Германия 

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Koга не плащам данък наследство в Германия
Photo by Pexels.com

На 28.02.2023 г. влезе в сила Решение от 23.11.2022 г., II R 37/19 на Федералния финансов съд на Германия. Според него недвижими имоти, намиращи се в Германия, могат да бъдат наследени без при получаването им да се дължи данък, ако наследникът е получил недвижимия имот чрез чуждестранно завещание. Единственото условие е завещателят и завет никът да са германци и двамата да живеят в чужбина. 

Поводът за това решение е следният казус: 

Починалата през 2013 г. наследодателка е живяла до смъртта си в Швейцария. Тя завещава имот в Мюнхен на своята племенница, живуща в САЩ. През 2014 г. наследството е изпълнено и племенницата е вписана в имотния регистър като собственик на имота, заради което данъчната служба изисква от нея да заплати данък наследство за получаването на недвижимия имот.

От своя страна тя оспорва, тъй като е на мнение, че поради местоживеенето си в чужбина и ограниченото си данъчно облагане в Германия не дължи данък върху наследството.

Решението: Завещанието не подлежи на облагане с данък наследство

Федералният финансов съд потвърди тази позиция. Ако завещател, живеещ в чужбина, завещава имущество, намиращо се в Германия, на лице, което също живее в чужбина, чуждестранният наследник не дължи данък върху наследството в Германия.

За разлика от германските граждани и лицата с местоживеене или постоянно пребиваване в Германия, чуждестранните наследници или заветници подлежат на ограничено данъчно облагане. Те дължат данък само за придобиване на собственост върху законово определени активи, които обикновено включват недвижими имоти в страната.

В случай обаче, че получат недвижим имот по силата на завещание, той остава необлагаем по изключение. Причината за това е, че в случай на завещание, заветникът не придобива самия имот, а само претенция за прехвърляне на собствеността върху този имот. Прехвърлянето на собствеността трябва да се извърши впоследствие и да бъде нотариално заверено.

Ситуацията е различна, ако чуждестранните наследници получат местно недвижимо имущество като част от наследяването по закон, тъй като тогава собствеността върху имота преминава директно към чуждестранните наследници при смъртта на чуждестранния наследодател. В този случай се прилага германското данъчно облагане върху наследството. 

Наследяването по завещание като правен модел

След потвърждението от Федералния финансов съд практиката може да използва необлагаемото придобиване на местни недвижими имоти чрез чуждестранни завещания като правен модел. Въпреки това, от 2015 г. с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 650/2012относно наследяването, се препоръчва повишено внимание в случай на трансгранично наследяване: В някои държави от ЕС, например Полша, завещанието има пряко действие. Това означава, че заветникът наследява пряко собствеността върху местния недвижим имот. В такъв случай придобиването на недвижим имот без облагането му с данък не е възможно. 

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски